Czego szukasz?

Autoimmunologia
Wróć
Wróć
test text

Znajdź laboratorium

Życie z przewlekłym bólem. Fibromialgia – nowe odkrycia

Utworzone przez Małgorzata Kozłowska
kobieta odczuwająca ból barku Czytanie zajmuje ok. 4 min
Czytanie zajmuje ok. 4 min
Spis treści:

Co to jest fibromialgia

Fibromialgia (ang. fibromyalgia syndrome, FMS) jest chorobą z grupy reumatyzmu pozastawowego. Charakteryzuje się przewlekłymi, uogólnionymi bólami mięśniowo-stawowymi oraz bolesnością w typowych punktach i związana jest z nieprawidłowym odczuwaniem bólu. Dopiero niedawno została uznana za osobną jednostkę chorobową, a część specjalistów w dalszym ciągu uważa, że jest to rodzaj depresji z somatyzacją, czyli objawami dotyczącymi ciała. Występowanie fibromialgii określa się na poziomie 2–10% populacji ogólnej. W większości przypadków pojawia się u pacjentów pomiędzy 30. a 50. rokiem życia. Jak wskazują dane, choroba 3–4 razy częściej dotyka kobiety niż mężczyzn.

Trudna diagnoza

Fibromialgia nie ma sprecyzowanego przebiegu, a jej przyczyny i patogeneza pomimo licznych koncepcji naukowców nie są do końca zbadane. Każdy z pacjentów może przechodzić tę chorobę w inny sposób i to sprawia, że jest ona bardzo trudna do rozpoznania. Jednym z charakterystycznych objawów jest tkliwość w tak zwanych punktach uciskowych (tender points). Podczas badania specjalista wykorzystuje dolorymetr, uciskając poszczególne miejsca na ciele i stopniowo zwiększając siłę nacisku. Diagnoza stawiana jest na podstawie kryteriów opracowanych przez Amerykańską Unię Reumatologiczną. Aby rozpoznanie było pozytywne, pacjent musi spełnić dwa kryteria:

  1. Ból musi być rozprzestrzeniony (rozległy) we wszystkich częściach ciała (tzw. kwadratach) i trwać co najmniej trzy miesiące.
  2. Ból lub tkliwość muszą pojawiać się po uciśnięciu co najmniej 11 z 18 charakterystycznych punktów.

Leczenie fibromialgii

Ze względu na różnorodny charakter choroby leczenie w każdym przypadku dostosowywane jest do konkretnego pacjenta. Najczęściej łączy się różne terapie. Zastosowanie środków farmakologicznych ma na celu polepszenie jakości życia poprzez zmniejszenie odczuwanego bólu, a także poprawienie nastroju. Niestety w wielu przypadkach ustalenie satysfakcjonującej terapii zajmuje dużo czasu, co jest frustrujące zarówno dla pacjenta, jak i dla lekarza.

Rola autoprzeciwciał w fibromialgii

Najnowsze badania przeprowadzone przez Institute of Psychiatry, Psychology & Neuroscience King’s College London, we współpracy z University of Liverpool, wykazały, że objawy fibromialgii mogą być spowodowane przez autoprzeciwciała, które zwiększają aktywność układu nerwowego i tym samym wzmagają odczuwanie bólu w całym ciele. Wspomniane badania polegały na wstrzyknięciu przeciwciał uzyskanych od chorych na fibromiaglię pacjentów zdrowym myszom. Naukowcy zaobserwowali, że u myszy szybko pojawiła się zwiększona wrażliwość na ucisk i zimno oraz zmniejszona siła chwytu w ruchu. Jako próbę kontrolną zastosowano przeciwciała uzyskane od zdrowych dawców krwi. W tej grupie zachowania myszy nie zmieniły się, co wskazuje, że przeciwciała występujące u cierpiących na fibromialgię powodują chorobę lub co najmniej są jej głównym czynnikiem. Potwierdzeniem postawionej hipotezy był fakt, że myszy wyzdrowiały po kilku tygodniach, kiedy przeciwciała zostały usunięte z ich organizmu. Wyniki tych eksperymentów dają wielkie nadzieje, że terapie, które obniżą poziom przeciwciał u pacjentów, będą prawdopodobnie skutecznymi metodami leczenia fibromialgii. Co więcej, tego typu terapie są już dostępne i stosowane w leczeniu innych zaburzeń o podłożu autoimmunologicznym.

Podsumowanie

Badania prowadzone nad fibromiaglią pozwoliły w inny sposób spojrzeć na chorobę stanowiącą do tej pory wielką zagadkę medyczną. Trzeba zaznaczyć, że są to wciąż badania wstępne, dają jednak pacjentom wiele nadziei na wyjście z choroby i poprawę komfortu życia.

Opracowano na podstawie:

  1. https://news.ki.se/autoantibodies-a-possible-contributor-to-fibromyalgia
  2. https://www.kcl.ac.uk/news/new-study-shows-fibromyalgia-likely-the-result-of-autoimmune-problems
  3. https://www.sciencealert.com/mouse-study-suggests-fibromyalgia-really-is-an-autoimmune-disorder
  4. Andersson D.A. et al., Passive transfer of fibromyalgia symptoms from patients to mice, Journal of Clinical Investigation 2021