Czego szukasz?

Autoimmunologia
Wróć
Wróć
test text

Znajdź laboratorium

Pęcherzyca IgA

Pęcherzyca IgA (łac. IgA pemphigus) jest rzadką autoimmunizacyjną chorobą pęcherzową, należącą do grupy dermatoz śródnaskórkowych. Pęcherzyca IgA charakteryzuje się bolesnymi i swędzącymi wykwitami pęcherzykowo-krostkowymi. Wykwity te powstają w wyniku krążących przeciwciał IgA skierowanych przeciwko składnikom powierzchniowym keratynocytów.

Pęcherzyca IgA – przyczyny i częstość występowania

Pęcherzyca IgA jest jedną z najrzadszych postaci autoimmunologicznych chorób pęcherzowych skóry. Niewiele wiadomo na temat epidemiologii choroby, zgłaszane przypadki występowały we wszystkich grupach wiekowych, nie zauważono również, by dotykała częściej jedną z płci.

Przyczyna występowania pęcherzycy IgA nie została wystarczająco poznana. Proces autoimmunizacyjny zachodzi za pośrednictwem przeciwciał klasy IgA przeciwko powierzchniowym białkom keratynocytu (desmogleina 1 oraz desmogleina 3). Na podstawie wcześniej zbadanych przypadków pęcherzycę IgA powiązano z gammopatią monoklonalną IgA i szpiczakiem mnogim. Zdarzało się, że pęcherzyca IgA współwystępowała z innymi chorobami: zakażeniem HIV, chorobą Sjögrena, RZS i chorobą Leśniowskiego-Crohna.

Pęcherzyca IgA – objawy

U pacjentów z pęcherzycą IgA obserwuje się skórne objawy pęcherzykowo-krostkowe. Błony śluzowe w większości przypadków nie są zajęte procesem chorobowym.

Wyróżnia się dwie postacie tej choroby:

  • pęcherzycę IgA typu podrogowej dermatozy (SPD)
  • pęcherzycę IgA typu śródnaskórkowego neutrofilowego (IEN)

Najczęściej spotyka się pęcherzycę IgA typu podrogowej dermatozy krostkowej, która histopatologicznie przypomina pęcherzycę liściastą. W obu przypadkach dochodzi do rozwarstwienia naskórka w obrębie jego wyższych warstw.

Pęcherzyca IgA – diagnostyka

Rozpoznanie pęcherzycy IgA ustala się na podstawie analizy objawów klinicznych oraz badań dodatkowych. W surowicy krwi pacjentów wykrywa się autoprzeciwciała w klasie IgA skierowane przeciwko desmokolinom, desmogleinie 1 oraz desmogleinie 3.

AutoprzeciwciałaRodzaj badania
przeciwko desmosomomprzesiewowe
anty-desmogleina 1specjalistyczne
anty-desmogleina 3specjalistyczne

Opracowano na podstawie:

  1. Kowalewski C., Dmochowski M., Placek W. et al., Diagnosis and therapy of pemphigus – consensus of Polish Dermatological Society, Dermatology Review/Przegląd Dermatologiczny 2014; 101 (2): 147–155, doi:10.5114/dr.2014.42830.
  2. Aslanova M., Yarrarapu S.N.S., Zito P.M., IgA Pemphigus, 2023 Jul 24, In: StatPearls [Internet], Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2024 Jan–. PMID: 30085605.