Czego szukasz?

Autoimmunologia
Wróć
Wróć
test text

Znajdź laboratorium

Układowe zapalenia naczyń

Układowe zapalenia naczyń (ang. systemic vasculitis) to zróżnicowana grupa schorzeń autoimmunizacyjnych o nieznanej przyczynie, charakteryzujących się stanem zapalnym ścian naczyń krwionośnych. W wyniku tego procesu dochodzi do zmian w strukturze naczyń krwionośnych, ich uszkodzenia i ograniczenia drożności, co może skutkować niedokrwieniem i martwicą różnych tkanek i narządów zaopatrywanych przez te naczynia.

Układowe zapalenia naczyń – klasyfikacja

Na podstawie rozmiaru naczynia zajętego procesem chorobowym układowe zapalenia naczyń dzieli się na:

 • zapalenia dużych naczyń
 • zapalenia średnich naczyń
 • zapalenia małych naczyń
  • zapalenia małych naczyń związane z przeciwciałami przeciwko cytoplazmie neutrofili (ang. ANCA-associated vasculitis, AAV)
  • zapalenie małych naczyń związane z kompleksami immunologicznymi
 • zapalenia różnych naczyń

W reumatologii szczególne znaczenie mają zapalenia małych naczyń związane z ANCA, do których zalicza się trzy jednostki chorobowe:

 • ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń (ang. granulomatosis with polyangiitis, GPA)
 • mikroskopowe zapalenie naczyń (ang. microscopic polyangiitis, MPA)
 • eozynofilową ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń (ang. eosinophilic granulomatosis with polyangiitis, EGPA)

Zapalenie małych naczyń związane z ANCA – przyczyny i częstość występowania

Częstość występowania zapalenia małych naczyń związanego z ANCA w Europie wynosi do 65 na 1 000 000, a roczna zapadalność 3–11 na 1 000 000. Schorzenia te występują częściej u mężczyzn.

W rozwoju chorób takich jak GPA, EGPA i MPA istotną rolę odgrywają pobudzone neutrofile oraz przeciwciała ANCA – skierowane przeciwko enzymom zawartym w ziarnistościach neutrofili. Przeciwciała ANCA, wiążąc się z antygenami neutrofili, przyczyniają się do uwolnienia czynników stanu zapalnego, co prowadzi do uszkodzenia komórek śródbłonka. Przeciwciała ANCA stanowią istotne markery serologiczne w diagnostyce AAV, a ich obecność jest uwzględniona w kryteriach rozpoznania tych schorzeń.

Zapalenie małych naczyń związane z ANCA – objawy

Zapalenie małych naczyń związane z przeciwciałami przeciwko cytoplazmie neutrofilów (ANCA) jest martwiczym zapaleniem naczyń, w którym zajęte są głównie małe naczynia (tj. włośniczki, żyłki, tętniczki i małe tętnice). Objawy towarzyszące zapaleniom małych naczyń związanym z ANCA mogą być zróżnicowane i zależą od zajętego procesem chorobowym narządu. W początkowych stadiach występują objawy ogólne, takie jak osłabienie, gorączka, spadek masy ciała, bóle mięśni i stawów. Następnie, po kilku miesiącach lub nawet latach, występują objawy narządowo swoiste, które obejmują zmiany:

 • w nerkach (nawet do 90% chorych)
 • w obrębie górnych i dolnych dróg oddechowych (kaszel, duszność, krwioplucie, astma, nieżyt nosa)
 • skórne (plamica)
 • w układzie ruchu
 • w układzie nerwowym
 • w przewodzie pokarmowym (ból brzucha, biegunka, krwawienie)
 • w układzie krążenia

Zapalenie małych naczyń związane z ANCA – diagnostyka

Rozpoznanie zapalenia małych naczyń związanego z ANCA (AAV) opiera się na analizie objawów klinicznych oraz wyników badań pomocniczych. W diagnostyce AAV stosuje się kryteria klasyfikacyjne ACR (American College of Rheumatology) i EULAR (European League Against Rheumatism) z 2022 roku. Oznaczanie przeciwciał ANCA jest włączone w kryteria rozpoznania MPA oraz GPA.

W kryteriach klasyfikacyjnych mikroskopowego zapalenia naczyń (MPA) jako kluczowe wskazane jest badanie przeciwciał p-ANCA lub przeciwko mieloperoksydazie (MPO-ANCA, występuje w około 60% przypadków). Natomiast w kryteriach klasyfikacyjnych ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA) rekomenduje się badanie przeciwciał c-ANCA lub przeciwko proteinazie 3 (PR3-ANCA).

Autoprzeciwciała w przebiegu zapaleń małych naczyń związanych z ANCA

W obrębie przeciwciał ANCA wyróżnia się dwa typy: cANCA, czyli cytoplazmatyczny, oraz pANCA, czyli perinuklearny. Antygenami dla ANCA są enzymy obecne w ziarnistościach granulocytów obojętnochłonnych, które występują również w monocytach i komórkach śródbłonka.

Przeciwciała cANCA są głównie skierowane przeciwko proteinazie 3 (PR3) lub rzadziej przeciwko bakteriobójczemu białku zwiększającemu przepuszczalność błony bakterii Gram-ujemnych (BPI). Natomiast w przypadku pANCA głównym antygenem docelowym jest mieloperoksydaza (MPO), ale mogą one również reagować z laktoferyną, elastazą, katepsyną G i innymi składnikami cytoplazmy granulocytów obojętnochłonnych.

AutoprzeciwciałaRodzaj badania
ANCA (pANCA, cANCA)przesiewowe
anty-BPIspecjalistyczne
anty-elastazaspecjalistyczne
anty-GBMspecjalistyczne
anty-katepsyna Gspecjalistyczne
anty-laktoferynaspecjalistyczne
anty-MPOspecjalistyczne
anty-PR3specjalistyczne