Czego szukasz?

Autoimmunologia
Wróć
Wróć
test text

Znajdź laboratorium

Nefrologia to dziedzina medycyny zajmująca się profilaktyką, diagnostyką i leczeniem chorób nerek i dróg moczowych. Szacuje się, że ponad 4 miliony Polaków żyje z chorobami nerek, czego większość z nich nie jest świadoma. Choroby nefrologiczne przez bardzo długi czas mogą przebiegać skąpoobjawowo lub nawet bezobjawowo, przez co nazywane są potocznie „cichymi zabójcami”. W związku z tym ich wczesna diagnostyka jest bardzo istotna.

Choroby nerek są zróżnicowaną grupą schorzeń, które mogą mieć różnorodne przyczyny, w tym te wynikające z procesów autoimmunologicznych. Mechanizmy autoimmunizacji, w których układ odpornościowy atakuje własne komórki i tkanki organizmu, odgrywają istotną rolę w powstawaniu wielu chorób nerek. Zmiany chorobowe w nefropatiach o podłożu autoimmunizacyjnym mogą dotyczyć różnych struktur nerek, w tym kłębuszków nerkowych, śródmiąższu, cewek nerkowych oraz naczyń wewnątrznerkowych. Konsekwencją tych zmian jest wystąpienie szeregu często niespecyficznych objawów, co jeszcze bardziej utrudnia szybką diagnozę. Objawy chorób nerek mogą obejmować białkomocz, krwinkomocz, nadciśnienie tętnicze oraz zaburzenia funkcji cewek nerkowych. Brak kontroli i leczenia może prowadzić do ostrego uszkodzenia lub przewlekłej choroby nerek. Wczesne postawienie prawidłowego rozpoznania pozwala na wdrożenie odpowiedniego leczenia i niedopuszczenie do rozwoju u pacjenta schyłkowej niewydolności nerek.

Nefropatie o podłożu autoimmunizacyjnym

Do grupy nefropatii o podłożu autoimmunizacyjnym, w przebiegu których dochodzi do uszkodzenia nerek na skutek trwającego procesu autoimmunizacyjnego, zalicza się:

  • błoniaste kłębuszkowe zapalenie nerek, zwane również nefropatią błoniastą
  • nefropatię toczniową
  • zapalenia małych naczyń związane z obecnością przeciwciał ANCA (ang. ANCA-associated vasculitis, AAV) oraz zapalenia małych naczyń związane z kompleksami immunologicznymi