Czego szukasz?

Autoimmunologia
Wróć
Wróć
test text

Znajdź laboratorium

Diagnostyka różnicowa zaburzeń funkcjonalnych jelit i nieswoistych chorób zapalnych jelit

Zespół jelita drażliwego (ang. irritable bowel syndrome, IBS) jest przewlekłą chorobą przewodu pokarmowego o charakterze czynnościowym. IBS objawia się zwykle bólami brzucha i zaburzeniami rytmu wypróżnień (biegunkami i zaparciami, które mogą występować naprzemiennie). Choroba nie wiąże się z ryzykiem wystąpienia powikłań zagrażających życiu chorego. Natomiast do nieswoistych chorób zapalnych jelit (ang. inflammatory bowel diseases, IBD) zalicza się chorobę Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Są to schorzenia przewlekłe o charakterze autoimmunizacyjnym. Ich cechą charakterystyczną jest występowanie u chorego przewlekłego stanu zapalnego przewodu pokarmowego. W przeciwieństwie do zespołu jelita drażliwego, nieleczone bądź późno rozpoznane IBD może powodować groźne dla życia powikłania.

IBS czy IBD?

IBS i IBD w początkowym okresie charakteryzują się podobnymi objawami (bóle brzucha, nadmierne gazy, wzdęcia, biegunki lub zaparcia, zmiana konsystencji stolca), jednakże mają diametralnie różne skutki. Późno rozpoznane lub nieleczone choroby z grupy IBD prowadzą do nieodwracalnych powikłań, zagrażających życiu pacjentów. Z tego względu różnicowanie IBS i IBD stanowi poważne wyzwanie diagnostyczne.

Zespół jelita drażliwego (IBS)Nieswoiste choroby zapalne jelit (IBD)
Choroba przewlekła – zaburzenia funkcjonalne układu pokarmowego (głównie jelita grubego)Choroba przewlekła – występowanie przewlekłych stanów zapalnych jelit
 

Badanie stężenia kalprotektyny w kale – różnicowanie IBS od IBD

Badanie stężenia kalprotektyny w kale to nieinwazyjny test do różnicowania poważnych chorób zapalnych jelit (IBD) od zaburzeń funkcjonalnych (IBS). Kalprotektyna pełni rolę wskaźnika intensywności procesu zapalnego w jelitach. W związku z tym, że poziom kalprotektyny w kale jest zdecydowanie wyższy w przebiegu IBD niż w zespole jelita drażliwego, badanie to rekomendowane jest przez NICE (brytyjski Instytut Zdrowia i Opieki, ang. The National Institute for Health and Care Excellence) jako badanie pierwszego wyboru w diagnostyce różnicowej IBS od IBD zarówno u dorosłych, jak i u dzieci (powyżej 4. roku życia). Wykonanie tego badania może pomóc w ukierunkowaniu dalszej diagnostyki pacjenta. Badanie to znajduje również zastosowanie w monitorowaniu skuteczności leczenia choroby Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejącego zapalenia jelita grubego.

Badanie poziomu kalprotektyny w kale jest narzędziem diagnostycznym pozwalającym na:

  • diagnostykę różnicową wczesnego stadium chorób zapalnych jelit i zespołu jelita drażliwego
  • monitorowanie aktywności choroby zapalnej jelit
  • monitorowanie skuteczności leczenia IBD
  • ocenę prawdopodobieństwa nawrotu choroby
  • różnicowanie bakteryjnych i wirusowych biegunek u dzieci

Zalety badania stężenia kalprotektyny jako badania pierwszego wyboru w diagnostyce różnicowej IBS od IBD:

  • zmniejszenie liczby wykonywanych kolonoskopii u pacjentów z IBS
  • oszczędzenie wielu pacjentom stresu związanego z kolonoskopią
  • ułatwienie przeprowadzenia diagnostyki różnicowej u dzieci