Czego szukasz?

Autoimmunologia
Wróć
Wróć
test text

Znajdź laboratorium

Wątroba, podobnie jak inne organy, może być potencjalnym celem reakcji autoimmunizacyjnej. Przyczyna autoimmunizacyjnych chorób wątroby nie została dokładnie wyjaśniona, mimo że opisy pierwszych przypadków pojawiły się już w latach 50. XX wieku. W przebiegu tych schorzeń układ odpornościowy zaczyna atakować własne komórki i tkanki (m.in. za pośrednictwem autoprzeciwciał), powodując stan zapalny. Choroby te mają przewlekły charakter, a nieleczone mogą prowadzić do marskości i niewydolności wątroby.

Obecnie wyróżnia się trzy autoimmunizacyjne choroby wątroby:

  • autoimmunologiczne zapalenie wątroby (ang. autoimmune hepatitis, AIH)
  • pierwotne zapalenie dróg żółciowych (ang. primary biliary cholangitis, PBC)
  • pierwotne stwardniające zapalenie dróg żółciowych (ang. primary sclerosing cholangitis, PSC)

Autoprzeciwciała w autoimmunizacyjnych chorobach wątroby

Badanie autoprzeciwciał stanowi kluczowe narzędzie diagnostyczne wspierające diagnostykę autoimmunizacyjnych chorób wątroby. Autoprzeciwciała występują u większości pacjentów. Często stanowią one także kryterium konieczne do rozpoznania choroby.

Z autoimmunizacyjnymi chorobami wątroby związane są liczne autoprzeciwciała, które mogą występować pojedynczo lub współistnieć z sobą, m.in.:

  • ASMA
  • ANA
  • AMA
  • anty-LKM
  • anty-SLA/LP
  • anty-LC-1
  • pANCA