Czego szukasz?

Autoimmunologia
Wróć
Wróć
test text

Znajdź laboratorium

Kleszczowe zapalenie mózgu: kiedy kleszcze spotykają układ immunologiczny

Utworzone przez Małgorzata Kozłowska
Kleszcze na liściach Czytanie zajmuje ok. 3 min
Czytanie zajmuje ok. 3 min
Spis treści:

Czym jest kleszczowe zapalenie mózgu (KZM)?

Kleszcze to drobne pajęczaki związane z szerokim spektrum chorób. „Najpopularniejszą” z nich jest borelioza, zaś jedną z najpoważniejszych – kleszczowe zapalenie mózgu (KZM). Tę rzadką, ale niezwykle niebezpieczną chorobę wywołuje wirus KZM atakujący ośrodkowy układ nerwowy. Kiedy kleszcze zainfekowane tym wirusem ukłują człowieka, patogen może przedostać się do mózgu i rdzenia kręgowego, powodując zapalenie tkanek. Objawy KZM początkowo mogą być trudne do zdiagnozowania. Obejmują one gorączkę, bóle głowy, nudności, wymioty oraz znacznie poważniejsze objawy neurologiczne, takie jak drgawki, a nawet paraliż ciała. Ponadto w ostatnich latach pojawiły się dowody, wskazujące na możliwe powiązanie między infekcją odkleszczową a rozwojem zaburzeń autoimmunologicznych.

KZM a choroby autoimmunizacyjne

Główny mechanizm, który prawdopodobnie ma wpływ na rozwój reakcji autoimmunizacyjnej po infekcji odkleszczowej to tzw. zjawisko „molekularnej mimikry”. Oznacza to, że pewne antygeny występujące na powierzchni patogenu (w tym przypadku wirusa KZM) są bardzo podobne do składowych niektórych tkanek ludzkich. W odpowiedzi na infekcję organizm produkuje swoiste przeciwciała przeciwko patogenowi, ale te przeciwciała mogą nieświadomie zaatakować również komórki własnego organizmu, co prowadzi do ich uszkodzenia.

Diagnozowanie i leczenie KZM w kontekście autoimmunologii

Diagnozowanie KZM może być trudne, ponieważ objawy tej choroby przypominają niekiedy inne schorzenia neurologiczne. W przypadku podejrzenia KZM najważniejszy jest dokładny wywiad, aby ustalić, czy pacjent był w ostatnim czasie narażony na ukąszenia kleszczy (np. podczas spaceru w lesie). Zleca się także wykonanie odpowiednich badań laboratoryjnych i obrazowych. Wczesna diagnoza jest kluczowa, ponieważ umożliwia szybkie wdrożenie leczenia i zminimalizowanie skutków namnażania się wirusa w organizmie człowieka.

Podsumowanie

Kleszczowe zapalenie mózgu jest poważną chorobą przenoszoną przez kleszcze, która może wywoływać objawy neurologiczne i prowadzić do długotrwałych konsekwencji zdrowotnych. Istnieje możliwe powiązanie między infekcją powodowaną przez kleszcze a autoimmunizacją organizmu, ale wciąż wiele pozostaje do odkrycia w zakresie tych mechanizmów. Dlatego niezbędne są dalsze badania, aby lepiej poznać tę kompleksową interakcję między kleszczami a procesami autoimmunizacyjnymi oraz opracować bardziej skuteczne strategie diagnostyczne i terapeutyczne dla pacjentów z KZM.

Opracowano na podstawie:

  1. http://ebiocare.pl/borelioza-a-autoagresja
  2. https://www.euroimmun.pl/kzm-wzrost-zachorowan/
  3. https://laboratorium.info.pl/borelioza-i-kleszczowe-zapalenie-mozgu-podobienstwa-i-roznice/