Czego szukasz?

Zakażenia dróg oddechowych
Wróć
Wróć
test text

Znajdź laboratorium

Odporność na ponowne zachorowanie na COVID-19

Utworzone przez Barbara Pawłowska
mężczyzna z parasolem i koronawirusy Czytanie zajmuje ok. 2 min
Czytanie zajmuje ok. 2 min
Spis treści:

W dobie szczepień przeciw COVID-19 oraz z uwagi na stale rosnącą liczbę ozdrowieńców na znaczeniu zyskuje pytanie o utrzymywanie się odporności po szczepieniu przeciw COVID-19 lub po przejściu zakażenia SARS-CoV-2. Wyniki najnowszych badań naukowców z Wielkiej Brytanii wskazują, że szansa infekcji SARS-CoV-2 u ozdrowieńców z COVID-19 jest o 84–90% niższa niż u osób, u których nie doszło do infekcji. Naturalna ochrona utrzymuje się przez okres minimum 7 miesięcy i jest skuteczna również w przypadku brytyjskiego wariantu koronawirusa SARS-CoV-2.

Badania odporności na ponowne zachorowanie na COVID-19

Obecnie naukowcy na całym świecie próbują znaleźć odpowiedź na pytanie, czy osoby, które wyzdrowiały z COVID-19, są chronione przed kolejną infekcją SARS-CoV-2, a jeśli tak – jak długo. W celu dogłębnego poznania mechanizmów odporności na infekcję wirusem SARS-CoV-2 niezbędne jest przeprowadzenie szeroko zakrojonych badań populacyjnych. W ramach trwającego obecnie projektu SIREN (ang. SARS-CoV-2 Immunity and Reinfection Evaluation) naukowcy z Wielkiej Brytanii oceniają, czy obecność przeciwciał przeciwko SARS-CoV-2 jest związana ze zmniejszonym ryzykiem ponownej infekcji. Wstępne wyniki tych badań zostały niedawno opublikowane w prestiżowym czasopiśmie naukowym „The Lancet”.

Łącznie przebadano 25 661 uczestników. Osoby zakwalifikowane do projektu poddawano regularnie badaniom RT-PCR (badania genetyczne potwierdzające infekcję) i badaniom przeciwciał anty-SARS-CoV-2 (co 2–4 tygodnie). Dodatkowo, co 2 tygodnie uczestnicy wypełniali ankiety dotyczące objawów i ryzyka ekspozycji na wirusa. Wstępne wyniki badań przeprowadzonych do 11 stycznia 2021 r. (badania mają trwać w sumie 12 miesięcy), a zatem 7 miesięcy po rozpoczęciu projektu, wskazują, że przebyta infekcja SARS-CoV-2 zmniejszała ryzyko ponownej infekcji o co najmniej 84–90%. W badanych grupach wykryto 1859 przypadków infekcji SARS-CoV-2, z czego:

  • 1704 (z 17 383 badanych osób) zakażeń występujących po raz pierwszy w grupie kontrolnej
  • 155 (z 8278 badanych osób) ponownych infekcji w grupie ozdrowieńców

Wnioski

Naukowcy wykazali, iż przebyta infekcja SARS-CoV-2 jest związana z o co najmniej 84% niższym ryzykiem ponownego zakażenia koronawirusem. Badanie to pokazuje, że wcześniejsze zakażenie SARS-CoV-2 u większości osób indukuje skuteczną odporność na przyszłe zakażenia.

Opracowano na podstawie: Hall V.J. et al., SARS-CoV-2 infection rates of antibody-positive compared with antibody-negative health-care workers in England: a large, multicentre, prospective cohort study (SIREN), The Lancet (2021), https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00675-9/fulltext#.YHGJ60TsXAs.twitter.