Czego szukasz?

Autoimmunologia
Wróć
Wróć
test text

Znajdź laboratorium

Wyzwania w diagnostyce chorób autoimmunizacyjnych [wywiad]

Utworzone przez Małgorzata Kozłowska
dr Fischer Czytanie zajmuje ok. 2 min
Czytanie zajmuje ok. 2 min
Spis treści:

Oznaczanie autoprzeciwciał jest włączone do kryteriów klasyfikacyjnych wielu chorób. Diagnostyka schorzeń o podłożu autoimmunizacyjnym wciąż jest dużym wyzwaniem dla medycyny, a postawienie właściwej diagnozy często zajmuje wiele lat. Choroby autoimmunizacyjne mogą być bardzo różnorodne – obecnie wyróżnia się 80 chorób i 40 zespołów o prawdopodobnym podłożu immunizacyjnym. Trudności diagnostyczne tych schorzeń wynikają głównie z heterogenności odpowiedzi immunologicznej oraz z pewnych aspektów metodologicznych.

O wyzwaniach związanych z diagnostyką autoprzeciwciał rozmawiamy z Panią dr n. med. Katarzyną Fischer, członkiem międzynarodowej grupy ekspertów EULAR.

Z wywiadu dowiesz się:

  • Jakie są główne założenia i zadania międzynarodowej grupy ekspertów EULAR?
  • Co mówią najnowsze rekomendacje ICAP?
  • Jakie są główne trudności w procesie harmonizacji ICAP? Co jest największym ograniczeniem w przebiegu procesu ujednolicania stosowanej nomenklatury?
  • Czy laboratoria w Polsce używają już nomenklatury ICAP i kodów AC na wynikach badań laboratoryjnych? Czy klinicyści mają świadomość związku pomiędzy wzorami świeceń a ich znaczeniem klinicznym?
  • Które autoprzeciwciała możemy uznać za kluczowe? Jakie znaczenie, poza diagnostycznym, może mieć badanie autoprzeciwciał?
  • Z jakimi problemami mierzą się na co dzień diagności laboratoryjni w pracowniach autoimmunologicznych?
  • Jak powinna wyglądać współpraca pomiędzy lekarzem a diagnostą laboratoryjnym, aby proces stawiania diagnozy w przypadku schorzeń o podłożu autoimmunizacyjnym był jak najkrótszy?