Czego szukasz?

Zakażenia dróg oddechowych
Wróć
Wróć
test text

Znajdź laboratorium

RCKiK w Lublinie oznacza przeciwciała anty-SARS-CoV-2 u pacjentów i osób, które przeszły chorobę

Utworzone przez Barbara Pawłowska
Badania nad zastosowaniem osocza ozdrowieńców z COVID-19 we Wrocławi Czytanie zajmuje ok. 2 min
Czytanie zajmuje ok. 2 min
Spis treści:

Wiele ośrodków naukowych na całym świecie prowadzi badania nad nową, eksperymentalną terapią w leczeniu pacjentów zakażonych koronawirusem, jaką jest zastosowanie osocza osób, które przebyły infekcję SARS-CoV-2, czyli tzw. ozdrowieńców. W ich osoczu znajdują się przeciwciała, które mogą wpływać na zwiększenie odporności chorych na COVID-19 i ustąpienie infekcji. Także w Polsce Ministerstwo Zdrowia wyraziło zgodę na wprowadzenie tej nowej terapii w walce z epidemią COVID-19. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (RCKiK) w Lublinie rozpoczęło pobieranie osocza od ozdrowieńców oraz pacjentów w celu oznaczania przeciwciał anty-SARS-CoV-2.

W Pracowni Czynników Zakaźnych oraz Krwinek Płytkowych i Białych RCKiK w Lublinie wykonano pierwsze badania próbek krwi. Oznaczano obecność przeciwciał w klasie IgG w celu oceny statusu immunologicznego. Do badania wykorzystano półilościowe testy immunoenzymatyczne ELISA Anty-SARS-CoV-2 IgG firmy EUROIMMUN.

W trakcie pierwszej inkubacji do badania wykorzystano 12 próbek, z czego 11 pochodziło od osób, które nie miały objawów zakażenia, a 1 od ozdrowieńca, który spełniał kryteria potencjalnego dawcy. U tego pacjenta wynik był pozytywny – miano wynosiło 4,04 (zakres referencyjny dla RATIO wynosi ≥ 1,1). Dla pozostałych 11 próbek wyniki były negatywne, co świadczy o tym, że prawdopodobnie osoby te nie miały kontaktu z koronawirusem. Należy mieć na względzie to, że przeciwciała w klasie IgG pojawiają się u osoby zakażonej dopiero po około 10 dniach od wystąpienia pierwszych objawów. Jeśli badanie zostanie wykonane za wcześnie, wynik może być negatywny mimo rozwijającej się infekcji. W początkowej fazie zakażenia rozpoczyna się produkcja przeciwciał, ale ich poziom jest jeszcze bardzo niski, dlatego wyniki testów mogą być negatywne. Z tego powodu zalecane jest powtórzenie badania po upływie co najmniej 7 dni.

W RCKiK w Lublinie można wykonać odpłatnie badanie poziomu przeciwciał w klasie IgG. Dla tych, którzy przeszli chorobę i zostali zakwalifikowani przez lekarza, badania są bezpłatne. Dawcą osocza mogą zostać osoby w wieku 18–60 lat, nieobciążone innymi chorobami. Pobranie może nastąpić nie wcześniej niż po 14 dniach od otrzymania drugiego negatywnego wyniku testu RT-PCR w kierunku SARS-CoV-2.

Opracowano na podstawie: https://euroimmun.pl/blog/w-lublinie-rozpoczeto-oznaczanie-przeciwcial-anty-sars-cov-2-u-pacjentow-i-ozdrowiencow/.