Czego szukasz?

Neurologia
Wróć
Wróć
test text

Znajdź laboratorium

Jak rozpoznaje się NMOSD (chorobę Devica)?

Utworzone przez Katarzyna Buska-Mach
Wypełnianie formularza Czytanie zajmuje ok. 3 min
Czytanie zajmuje ok. 3 min
Spis treści:

Co to jest NMOSD?

Schorzenie określane skrótowcem NMOSD (ang. neuromyelitis optica spectrum disorders), znane również jako choroba Devica lub zespół Devica, to agresywna choroba autoimmunologiczna ośrodkowego układu nerwowego, charakteryzująca się częstymi i ciężkimi zaostrzeniami przebiegu. NMOSD obejmuje szereg zaburzeń związanych z zapaleniem nerwu wzrokowego i rdzenia kręgowego.

Jak bada się NMOSD?

Diagnoza NMOSD opiera się na połączeniu objawów oraz wyników badań obrazowych i laboratoryjnych. Ważne jest zidentyfikowanie charakterystycznych dla NMOSD dolegliwości neurologicznych, wskazujących na zapalenie nerwu wzrokowego i zapalenie rdzenia kręgowego. Dodatkowo u chorych obserwuje się niedowłady, zaburzenia czucia i dysfunkcję pęcherza moczowego.

Badania obrazowe, rezonans magnetyczny (MRI) i tomografia komputerowa (CT), mogą pomóc w rozpoznaniu uszkodzeń w ośrodkowym układzie nerwowym, takich jak zmiany zapalne, zmiany demielinizacyjne lub guzy. Badanie laboratoryjne z krwi może wykazać obecność przeciwciał przeciwko akwaporynie 4 (tzw. anty-AQP4), które są specyficzne dla NMOSD.

Kryteria rozpoznania NMOSD

W 2015 r. zaproponowano obowiązujące do dziś kryteria diagnostyczne NMOSD. W przypadku pacjentów z dodatnim wynikiem przeciwciał przeciwko akwaporynie 4 do potwierdzenia diagnozy wystarczy jeden (choć może być ich więcej) typowy objaw choroby. Natomiast u osób, które otrzymały wynik negatywny w kierunku przeciwciał przeciwko akwaporynie 4, diagnostyka musi być nieco szersza. Wówczas musimy zaobserwować przynajmniej dwa typowe, główne objawy oraz wykryć charakterystyczne dla tej jednostki chorobowej zmiany w badaniu radiologicznym. Oczywiście należy przeprowadzić dokładną diagnostykę różnicową i wykluczyć inne przyczyny występujących symptomów. 

NMOSD z przeciwciałami anty-AQP4NMOSD bez przeciwciał anty-AQP4
1. Co najmniej jeden podstawowy objaw kliniczny: zapalenie nerwów wzrokowych (ON); ostre zapalenie rdzenia kręgowego; zespół uszkodzenia pola najdalszego (area postrema): epizod czkawki lub nudności z wymiotami; ostry zespół uszkodzenia pnia mózgu; narkolepsja lub ostry zespół uszkodzenia międzymózgowia z typowymi dla NMOSD zmianami w MRI; objawowy zespół półkulowy z typowymi dla NMOSD zmianami w MRI mózgowia1. Co najmniej dwa podstawowe objawy kliniczne i spełnienie wszystkich poniższych warunków:  co najmniej 1 podstawową cechą kliniczną musi być zapalenie nerwów wzrokowych, ostre zapalenie rdzenia kręgowego z podłużnie szerzącymi się poprzecznymi zmianami zapalnymi (LETM) lub zespół uszkodzenia pola najdalszego (area postrema); rozsianie w przestrzeni (2 lub więcej różnych głównych objawów klinicznych); spełnienie dodatkowych kryteriów w badaniu MRI, jeśli dotyczy
2. Obecne przeciwciała anty-AQP4 potwierdzone najlepszą dostępną metodą (rekomendowany cell-based assay, CBA). 2. Negatywny wynik testu przeciwciał anty-AQP4 oznaczanych najbardziej czułą metodą lub brak możliwości oznaczenia.
3. Wykluczenie innych jednostek chorobowych.3. Wykluczenie innych jednostek chorobowych.

W przypadku podejrzenia NMOSD ważne jest skonsultowanie się z neurologiem lub specjalistą w dziedzinie chorób autoimmunologicznych w celu dalszej diagnostyki i leczenia.

Opracowano na podstawie:

  1. Wingerchuk D.M. et al., Revised diagnostic criteria for neuromyelitis optica, Neurology 2006; 66: 1485–1489.
  2. Wingerchuk D.M. et al., International consensus diagnostic criteria for neuromyelitis optica spectrum disorders, Neurology 2015; 85: 177–189.