Czego szukasz?

Zakażenia dróg oddechowych
Wróć
Wróć
test text

Znajdź laboratorium

Odporność

Szczepionka przeciwko gruźlicy, znana jako BCG (Bacillus Calmette-Guérin), jest jedną z najstarszych i najczęściej stosowanych szczepionek na świecie. Jest to szczepionka żywa, osłabiona (czyli atenuowana), która pomaga zapobiegać zakażeniu gruźlicą i rozwinięciu ciężkiej postaci tej choroby. W Polsce szczepienie BCG jest darmowe i rutynowo wykonywane jako część programu szczepień dziecięcych. Szczepionka jest podawana dzieciom w wieku noworodkowym, zwykle jeszcze w szpitalu po urodzeniu. Szczepienia są kluczowym elementem ochrony zdrowia publicznego i pomagają w zapobieganiu rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych. W krajach rozwiniętych występowanie gruźlicy jest rzadsze w porównaniu do krajów rozwijających się. Niemniej jednak nadal pozostaje ona problemem zdrowotnym na skalę globalną. Dlatego też konieczne jest ciągłe monitorowanie tej choroby. Osoby migrujące z obszarów, gdzie gruźlica jest szeroko rozpowszechniona, mogą stanowić potencjalne źródło zakażenia dla społeczności, w której się osiedlają. Zrozumienie ryzyka związanego z gruźlicą oraz zapobieganie zakażeniom opiera się na skutecznej kontroli i zapewnieniu migrantom odpowiedniej opieki zdrowotnej. Wprowadzenie programów badań przesiewowych oraz leczenie osób zakażonych są kluczowymi działaniami w walce z tą chorobą.


Opracowano na podstawie:

  1. Korzeniewska-Koseła M. et al., Gruźlica i choroby układu oddechowego w Polsce w 2022 roku, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, 2023.
  2. Augustynowicz-Kopeć E. et al., Mikrobiologiczna diagnostyka gruźlicy oraz zasady ochrony pacjentów i pracowników przed zakażeniami wywołanymi prątkami gruźlicy, Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, 2013.
  3. Augustynowicz-Kopeć E. et al., Zalecenia Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc dotyczące rozpoznawania, leczenia i zapobiegania gruźlicy u dorosłych i dzieci, Pneumonologia i Alergologia Polska, 2013.
  4. https://www.who.int/health-topics/tuberculosis#tab=tab_1 (dostęp: 05.02.2024).
  5. Grzelewska-Rzymowska I. et al., Gruźlica, 2021.
  6. Van Crevel R. et al., Innate Immunity to Mycobacterium tuberculosis, American Society for Microbiology, 2002; 15 (2), https://doi.org/10.1128/cmr.15.2.294-309.2002.