Czego szukasz?

Zakażenia dróg oddechowych
Wróć
Wróć
test text

Znajdź laboratorium

Co to jest gruźlica?

Gruźlica (ang. tuberculosis, TB) to bakteryjna choroba zakaźna, wywoływana przez prątki kwasooporne z grupy Mycobacterium tuberculosis complex (MTBC), do których należą Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovis, Mycobacterium africanum, Mycobacterium microti, Mycobacterium caprae. Prątki wywołują gruźlicę nie tylko u ludzi, ale też u wielu gatunków zwierząt hodowlanych i dzikich. Gruźlica to jedna z najstarszych chorób zakaźnych w dziejach ludzkości, wciąż plasuje się w grupie chorób odpowiadających za największą liczbę zgonów na świecie.

Głównym ludzkim patogenem z grupy MTBC jest Mycobacterium tuberculosis. W większości przypadków gruźlica występuje w bezobjawowej, latentnej postaci (ang. latent tuberculosis infection, LTBI), w której prątki nie są aktywne. W tej „uśpionej” formie bakterie mogą pozostawać przez wiele lat, a nawet przez całe życie pacjenta. U 5–10% zakażonych, zazwyczaj na skutek obniżenia odporności, LTBI może przekształcić się w zakaźną postać aktywną. Dochodzi wówczas do namnażania prątków, które przedostają się do krwi i w ten sposób docierają do wielu narządów. Zależnie od umiejscowienia ognisk prątków zakażony może doświadczać różnych objawów choroby.

Do grup zwiększonego ryzyka zachorowania na gruźlicę należą:

 • osoby z niedoborami odporności (także na skutek leczenia immunosupresyjnego)
 • zakażeni wirusem HIV
 • przyjmujący leki biologiczne o działaniu immunosupresyjnym
 • osoby starsze i dzieci
 • osoby po przeszczepie narządów
 • przyjmujący chemioterapię
 • osoby palące tytoń lub byli palacze

Osoby z tych grup ryzyka są najbardziej narażone na ciężki przebieg choroby, a leczenie gruźlicy może u nich trwać znacznie dłużej. Z tego względu tak kluczowa jest wczesna diagnostyka LTBI oraz wdrożenie odpowiedniej terapii, aby zapobiegać zmianie w aktywną postać choroby i dalszemu rozprzestrzenianiu się gruźlicy w społeczeństwie.


Opracowano na podstawie:

 1. Korzeniewska-Koseła M. et al., Gruźlica i choroby układu oddechowego w Polsce w 2022 roku, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, 2023.
 2. Augustynowicz-Kopeć E. et al., Mikrobiologiczna diagnostyka gruźlicy oraz zasady ochrony pacjentów i pracowników przed zakażeniami wywołanymi prątkami gruźlicy, Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, 2013.
 3. Augustynowicz-Kopeć E. et al., Zalecenia Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc dotyczące rozpoznawania, leczenia i zapobiegania gruźlicy u dorosłych i dzieci, Pneumonologia i Alergologia Polska, 2013.
 4. https://www.who.int/health-topics/tuberculosis#tab=tab_1 (dostęp: 05.02.2024).
 5. Grzelewska-Rzymowska I. et al., Gruźlica, 2021.
 6. Van Crevel R. et al., Innate Immunity to Mycobacterium tuberculosis, American Society for Microbiology, 2002; 15 (2), https://doi.org/10.1128/cmr.15.2.294-309.2002.