Czego szukasz?

Zakażenia dróg oddechowych
Wróć
Wróć
test text

Znajdź laboratorium

Odporność

W przypadku COVID-19 odporność naturalną można uzyskać poprzez przebycie infekcji, a odporność sztuczną można osiągnąć dzięki szczepieniom ochronnym. Zarówno na skutek przebycia infekcji, jak i szczepienia dochodzi do rozwoju dwóch rodzajów odpowiedzi immunologicznej: humoralnej (badamy ją za pomocą „testów na przeciwciała”) i komórkowej (badamy ją za pomocą testów typu IGRA). W przypadku COVID-19 ani szczepienie, ani przebycie infekcji nie gwarantują trwałej odporności na SARS-CoV-2.

Szczepionka na COVID-19

Prace nad opracowaniem szczepionki przeciw COVID-19 były prowadzone w niespotykanie szybkim tempie. Pierwszy zatwierdzony do obrotu w Unii Europejskiej  (UE) preparat oparty był na przełomowej technologii mRNA. 27 grudnia 2020 roku na terenie całej UE ruszyły pierwsze szczepienia przeciwko COVID-19.

Szczepionki przeciw COVID-19 były poddane rygorystycznym testom klinicznym, aby udowodnić, że spełniają międzynarodowo uzgodnione kryteria bezpieczeństwa i skuteczności. Bezprecedensowe współprace naukowe, wcześniejsze badania i znaczne publiczne finansowanie umożliwiły rozwój szczepionek przeciw COVID-19 w rekordowym czasie – przy zachowaniu wysokich standardów bezpieczeństwa.

Szczepionka przeciwko COVID-19 powinna zapewniać długotrwałą ochronę poszczepienną, a więc wywoływać zarówno humoralną, jak i komórkową odpowiedź immunologiczną. Ostatnie dane wskazują, że na całym świecie zatwierdzono i obecnie używa się 18 szczepionek. Według szacunków WHO tylko w 2021 roku szczepienia przeciwko COVID-19 uratowały około 14,4 miliona osób.

Od 2021 roku na całym świecie podano ponad 13 miliardów dawek szczepionek przeciw COVID-19. Poważne reakcje na szczepionki przeciw COVID-19 są jednak wyjątkowo rzadkie. Każda szczepionka przeciwko COVID-19 dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej została zarejestrowana przez Europejską Agencję Leków (ang. European Medicines Agency, EMA). Bezpieczeństwo szczepionki jest sprawą najwyższej wagi, dlatego wciąż regularnie przeprowadzane są oceny i badania kliniczne, aby monitorować sytuację i wykrywać ewentualne problemy. Trwają również badania w celu ustalenia, jak długo dana szczepionka pozostaje skuteczna.

Monitorowanie odporności

Jednym z głównych założeń badań nad skuteczną szczepionką przeciwko COVID-19 było stworzenie preparatu, który będzie silnie indukował odpowiedź immunologiczną (humoralną i komórkową) przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Testy laboratoryjne umożliwiające ocenę odpowiedzi immunologicznej są niezwykle cennym narzędziem diagnostycznym ułatwiającym zrozumienie skomplikowanych mechanizmów w przebiegu COVID-19. Monitorowanie humoralnej (badanie przeciwciał) i komórkowej odpowiedzi immunologicznej pozwala na stwierdzenie, czy pacjent odpowiedział na szczepienie oraz w jakim stopniu (szczególnie istotne w grupie osób starszych i przewlekle chorych, u których odpowiedź immunologiczna może być osłabiona).


Opracowano na podstawie:

  1. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 (dostęp: 12.02.2024).
  2. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines (dostęp: 12.02.2024).
  3. Ndwandwe D. et al., COVID-19 vaccines, Current Opinion in Immunology 2021; 71: 111
  4. Chen Y. et al., Emerging coronaviruses: Genome structure, replication, and pathogenesis, J Med Virol. 2020; 92: 418–423, https://doi.org/10.1016/j.coi.2021.07.003.
  5. Pancer K., Pandemiczne koronawirusy człowieka – charakterystyka oraz porównanie wybranych właściwości HCoV-SARS i HCoV-MERS, Post. 2018; 57 (1): 2232.
  6. Zhou P. et al., A pneumonia outbreak associated with a new coronavirus of probable bat origin, Nature 2020; 579: 270286, https://doi.org/10.1038/s41586-020-2012-7.
  7. https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_3 (dostęp: 12.02.2024).