Czego szukasz?

Zakażenia dróg oddechowych
Wróć
Wróć
test text

Znajdź laboratorium

Infekcja RSV

Syncytialny wirus oddechowy RSV (ang. respiratory syncytial virus) jest wirusem, który powoduje sezonowe zakażenia dróg oddechowych. Infekcja RSV jest szczególnie groźna dla niemowląt i dzieci poniżej 2. roku życia. Postępowanie w przypadku infekcji RSV ogranicza się do leczenia objawowego oraz bacznej obserwacji pacjenta. Nasilenie się dolegliwości, szczególnie u najmłodszych dzieci, może wymagać leczenia w warunkach szpitalnych (hospitalizacji).

Wirus RSV

RSV jest najczęstszą przyczyną hospitalizacji z powodu chorób układu oddechowego u niemowląt i drugą główną przyczyną zgonów związanych z infekcjami dolnych dróg oddechowych na świecie. W krajach rozwiniętych RSV powoduje stosunkowo niewiele zgonów wśród dzieci w dobrym stanie zdrowia, ale stwarza duże obciążenie dla szpitali w okresie zimowym.

Wskaźniki zakażeń zwykle wzrastają pod koniec jesieni i na początku zimy. Tłumaczy to wzrost zachorowań na zapalenie oskrzelików u niemowląt, przeziębienia u dorosłych i utajone choroby układu oddechowego u osób starszych, co wiąże się z wysoką śmiertelnością w tej grupie chorych. Zakaźność RSV jest duża. Szacuje się, że zakażony może zakazić średnio 3 osoby z otoczenia.

Objawy infekcji RSV

U dzieci zapalenie oskrzeli spowodowane zakażeniem RSV zazwyczaj zaczyna się od kataru i kaszlu, które mogą trwać nawet do 3 dni przed pojawieniem się głównych objawów. Następnie pojawiają się gorączka, świsty, trzeszczenia słyszalne podczas osłuchiwania i objawy zwiększonego wysiłku oddechowego. U większości dzieci głównymi wskazaniami do hospitalizacji są duszności, mniejsze spożycie pokarmu i odwodnienie. Inne powody to niedotlenienie i niewydolność oddechowa.

U młodych dorosłych zakażenie RSV typowo objawia się jako infekcja górnych dróg oddechowych z objawami łagodnymi do umiarkowanych, bardzo rzadko prowadząc do poważnych powikłań. Jednak u osób starszych, osłabionych, z chorobami współistniejącymi układu oddechowego lub sercowo-naczyniowego może dojść do poważnych powikłań na skutek zakażenia.

Diagnostyka infekcji RSV

W diagnostyce laboratoryjnej infekcji RSV stosuje się:

  • testy antygenowe (wykrywanie antygenów wirusa – wymaz z nosa lub nosogardła)
  • testy PCR (wykrywanie materiału genetycznego wirusa – wymaz z nosa lub nosogardła)
  • testy serologiczne (wykrywanie przeciwciał – próbka krwi)

Testy serologiczne obejmują oznaczenie przeciwciał klas IgA, IgM i IgG we krwi pacjenta. Przeciwciała IgM pojawiają się już w 5.–10. dniu od zakażenia. Przeciwciała IgG osiągają najwyższe stężenia w okresie 20–30 dni od zakażenia i obniżają się po upływie około roku, natomiast przeciwciała IgA można wykryć do 6. tygodnia od zakażenia patogenem.


Opracowano na podstawie:

  1. Coultas J.A. et al., Respiratory syncytial virus (RSV): a scourge from infancy to old age, Thorax 2019; 0: 1–8, doi:10.1136/thoraxjnl-2018-212212.