Czego szukasz?

Zakażenia dróg oddechowych
Wróć
Wróć
test text

Znajdź laboratorium

Grypa

Grypa to ostra zakaźna choroba wirusowa układu oddechowego, która powoduje znaczną zachorowalność i śmiertelność na całym świecie. Szacuje się, że wirusy grypy zakażają 515% ludności każdego roku, co powoduje globalnie około 500 tysięcy zgonów. Występowanie sezonowych epidemii tej choroby wynika z ciągłej ewolucji (zmian) wirusów grypy, przez co „nowe warianty” nie są rozpoznawane przez układ odpornościowy pacjenta i skutecznie zakażają komórki człowieka. W efekcie każdego roku dochodzi do nowych przypadków grypy. Ponadto, wirusy grypy są bardzo zakaźne i z łatwością przenoszą się z człowieka na człowieka drogą kropelkową oraz poprzez zanieczyszczone przedmioty.

Wirus grypy

Wirusy grypy należą do rodziny Orthomyxoviridae, posiadają materiał genetyczny w formie jednoniciowego RNA. Większość przypadków zachorowań jest związana z dwoma typami wirusów grypy: A i B. Typowy okres wylęgania wynosi od 24 do 48 godzin od kontaktu z wirusem. Pacjenci są jednak zakaźni od jednego do dwóch dni przed wystąpieniem objawów i przez pięć do siedmiu dni po ich ustąpieniu. Grypa typu A jest najczęstszym czynnikiem odpowiedzialnym za epidemie ze względu na jej wysoką podatność na zmienność antygenową. Z kolei wirusy grypy typu B są mało prawdopodobne jako przyczyna epidemii, ponieważ ich zróżnicowanie antygenowe jest ograniczone.

Objawy grypy

Grypa jest wysoce zakaźną infekcją, a do jej najczęstszych objawów należą:

  • wysoka gorączka
  • uporczywy kaszel
  • dreszcze
  • bóle mięśni
  • ogólne osłabienie (utrzymujące się 2–8 dni)

Nietypowe objawy ze strony układu pokarmowego, takie jak wymioty i biegunka, mogą wystąpić u dzieci. Szczególnie groźne są powikłania grypy, które dotyczą głównie dzieci, osób starszych, pacjentów z obniżoną odpornością i mogą być powodem hospitalizacji (tj. leczenia w szpitalu). Niekiedy z powodu zapalenia płuc wywołanego wirusem grypy chorzy doświadczają ciężkich objawów choroby z niewydolnością oddechową lub wielonarządową włącznie.

Diagnostyka grypy

Istnieją różne techniki, które umożliwiają diagnostykę grypy, m.in. metody genetyczne, antygenowe czy serologiczne itp.

Testy genetyczne lub testy antygenowe w kierunku wirusów grypy powinny być przeprowadzane, gdy istnieje wątpliwość, czy zakażenie jest wirusowe, czy bakteryjne, i kiedy wyniki mogą wpłynąć na zmianę postepowania z pacjentem (np. w przypadku konieczności antybiotykoterapii) lub gdy pacjent z objawami grypy jest hospitalizowany. Najczęściej stosowane są testy antygenowe. Do potwierdzenia niedawnego zakażenia wykorzystuje się natomiast testy serologiczne, które pozwalają oznaczyć w surowicy pacjenta poziom przeciwciał w klasach IgA i IgG.

Leczenie grypy

Podstawą leczenia grypy jest odpoczynek, przyjmowanie dużej ilości płynów oraz leczenie objawowe preparatami dostępnymi bez recepty, takimi jak np. leki przeciwgorączkowe. Dostępne są również leki przeciwwirusowe, które należy wdrożyć w pierwszych dniach trwania objawów grypy i które powinny być również przyjmowane profilaktycznie przez osoby z najbliższego otoczenia osoby chorej na grypę.

Szczepionki są podstawowym narzędziem do zapobiegania i kontroli zakażeń wirusem grypy sezonowej. Wpływ zmienności wirusów grypy na skuteczność szczepionki jest istotny i w związku z tym skład szczepionek przeciwko wirusowi grypy jest oceniany dwa razy w roku. Decyzje o składzie szczepionki na dany rok są podejmowane na około dziewięć miesięcy przed „sezonem na grypę”, aby zapewnić czas potrzebny na produkcję, dystrybucję i podanie szczepionki w populacji.


Opracowano na podstawie:

  1. Gaitonde D.Y. et al., Influenza: Diagnosis and Treatment, American Family Physician Volume 2019; 100 (12): 751–758.
  2. Petrova V.N. et al., The evolution of seasonal influenza viruses, Nature Reviews Microbiology, 2018; 16: 47–60.
  3. Yamayoshi S. et al., Current and future influenza vaccines, Nature Medicine, 2019; 25: 212–220.