Czego szukasz?

Zakażenia dróg oddechowych
Wróć
Wróć
test text

Znajdź laboratorium

Leczenie

Odpowiednia diagnostyka i wczesne wykrycie chorych ogranicza rozprzestrzenianie gruźlicy w społeczeństwie. Zgodnie z Zaleceniami Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc dotyczących rozpoznawania, leczenia i zapobiegania gruźlicy u dorosłych i dzieci leczenie chorych na gruźlicę musi być dwuetapowe:

  • intensywna faza leczenia przeciwprątkowego ≥2 miesiące
  • leczenie wyjaławiające ≥4 miesiące

Chorzy na gruźlicę pozapłucną leczeni są z zastosowaniem tego samego schematu, oprócz gruźliczego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, kości i stawów, gdzie należy wydłużyć leczenie do odpowiednio 12 oraz 9 miesięcy.

Zarówno u dorosłych, jak i u dzieci stosuje się zasadniczo ten sam schemat leczenia.

W przypadku ponownego leczenia chorych na gruźlicę po przerwie stosuje się odmienne schematy. Leczenie w fazie intensywnej i kontynuacji trwa wówczas dłużej i wskazana jest ocena lekooporności prątków.

UWAGA: Zgodnie z obowiązującymi zaleceniami, w przypadku ekspozycji na gruźlicę dziecka poniżej 5. roku życia, wskazane jest zastosowanie u niego wielomiesięcznego leczenia profilaktycznego.

Gruźlica – szczepy lekooporne

Dużym zagrożeniem w walce z gruźlicą są szczepy oporne na podstawowe i najbardziej skuteczne leki przeciwprątkowe, nazywane szczepami typu MDR (ang. multidrug-resistant). Niektóre szczepy MDR nabywają dodatkowej oporności i osiągają postać o oporności XDR (ang. extremely drug-resistant). Przypadki gruźlicy MDR i XDR są już rejestrowane w wielu miejscach na świecie. Gruźlica wielolekooporna stanowi duże wyzwanie dla współczesnej medycyny. Pacjenci nie wracają do zdrowia po zastosowaniu standardowego schematu leczenia i muszą być poddani długotrwałej terapii.


Opracowano na podstawie:

  1. Korzeniewska-Koseła M. et al., Gruźlica i choroby układu oddechowego w Polsce w 2022 roku, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, 2023.
  2. Augustynowicz-Kopeć E. et al., Mikrobiologiczna diagnostyka gruźlicy oraz zasady ochrony pacjentów i pracowników przed zakażeniami wywołanymi prątkami gruźlicy, Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, 2013.
  3. Augustynowicz-Kopeć E. et al., Zalecenia Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc dotyczące rozpoznawania, leczenia i zapobiegania gruźlicy u dorosłych i dzieci, Pneumonologia i Alergologia Polska, 2013.
  4. https://www.who.int/health-topics/tuberculosis#tab=tab_1 (dostęp: 05.02.2024).
  5. Grzelewska-Rzymowska I. et al., Gruźlica, 2021.
  6. Van Crevel R. et al., Innate Immunity to Mycobacterium tuberculosis, American Society for Microbiology, 2002; 15 (2), https://doi.org/10.1128/cmr.15.2.294-309.2002.