Czego szukasz?

Zakażenia dróg oddechowych
Wróć
Wróć
test text

Znajdź laboratorium

PIMS-TS, czyli dziecięcy zespół pocovidowy

Utworzone przez Barbara Pawłowska
chore dziecko Czytanie zajmuje ok. 3 min
Czytanie zajmuje ok. 3 min
Spis treści:

Dotychczasowe dane wskazują, że dzieci rzadziej chorują na COVID-19, a w przypadku zachorowania przebieg infekcji jest zwykle łagodny lub bezobjawowy. Jednak u niektórych małych pacjentów, także u tych, którzy przeszli zakażenie SARS-CoV-2 skąpo  objawowo lub bezobjawowo, zdarzają się poważne powikłania poinfekcyjne, nazywane często dziecięcym zespołem pocovidowym.

Czym jest PIMS-TS

W kwietniu 2020 roku lekarze w Wielkiej Brytanii po raz pierwszy zetknęli się z dziećmi, u których zidentyfikowano stany zapalne w różnych narządach, co powiązano z COVID-19. Szacuje się, że po upływie 2–4 tygodni od zakażenia SARS-CoV-2 u dzieci może wystąpić wieloukładowy zespół zapalny związany z COVID-19 (ang. paediatric inflammatory multisystem syndrome temporally associated with SARS-CoV-2, PIMS-TS), którego przyczyną jest reakcja immunologiczna organizmu na przebytą infekcję. PIMS-TS najczęściej dotyka dzieci w wieku wczesnoszkolnym (zwykle mają one ok. 9 lat). Dane amerykańskie wskazują, że rozwija się u ok. 1 na 1000 dzieci chorych na COVID-19. Pierwsze przypadki PIMS-TS wśród polskich dzieci stwierdzono w maju 2020 roku.

Jak rozpoznać PIMS-TS u dzieci

Przebieg PIMS-TS może mieć różnorodny charakter – od łagodnego po ciężki, a dolegliwości mogą manifestować się ze strony wielu układów (m.in. układu pokarmowego, oddechowego, nerwowego). U niektórych pacjentów dochodzi do niewydolności wielonarządowej. U wszystkich dzieci w przebiegu PIMS-TS obserwuje się przez kilka dni gorączkę. Do innych objawów PIMS należą m.in.:

 • ból brzucha
 • biegunka
 • wymioty
 • wysypka – może wystąpić na różnych partiach ciała, najczęściej ma postać plam przypominających pierścienie
 • zapalenie spojówek – przekrwione białka oczu, bez wydzieliny
 • zmiany na języku – drobne krostki, żywoczerwony kolor
 • obrzęk dłoni i stóp
 • ból głowy
 • senność, apatia
 • duszności, ból w klatce piersiowej
 • powiększone węzły chłonne

Na czym polega diagnostyka PIMS-TS

Diagnostyka PIMS-TS opiera się głównie na badaniach laboratoryjnych, w których stwierdza się nieprawidłowości, np. znaczne podwyższenie wykładników stanu zapalnego (w tym prokalcytoniny). W diagnostyce różnicowej należy wykluczyć inne przyczyny infekcyjne i toksyczne, ostre zapalenie wyrostka robaczkowego i otrzewnej oraz choroby układowe tkanki łącznej, choroby rozrostowe i nieswoiste zapalenia jelit. W przypadku podejrzenia PIMS należy skierować pacjenta do szpitala ze względu na to, że stan zdrowia może się gwałtownie pogorszyć. Jeżeli dziecko ma zimne dłonie i stopy, a temperatura ciała utrzymuje się powyżej 38°C, należy natychmiast zadzwonić na pogotowie.

Jakie powikłania mogą wystąpić u dzieci z PIMS-TS

PIMS-TS może prowadzić do niebezpiecznych powikłań zdrowotnych, np. o charakterze kardiologicznym. Wśród najczęstszych wymienia się tętniaki tętnic wieńcowych. Szacuje się, że ok. 2% przypadków PIMS-TS kończy się zgonem, jednak prawidłowe postępowanie oraz wczesne wprowadzenie odpowiednio dobranej terapii umożliwia szybki powrót do zdrowia.

Opracowano na podstawie:

 1. https://www.pacjent.gov.pl/aktualnosc/pims-zespol-pocovidowy-u-dzieci.
 2. https://www.rcpch.ac.uk/sites/default/files/generated-pdf/document/PIMS%253A-the-COVID-19-linked-syndrome-affecting-children—information-for-families.pdf.
 3. Postępowanie z dzieckiem z wieloukładowym zespołem zapalnym powiązanym z COVID-19. Wytyczne grupy eksperckiej przy Polskim Towarzystwie Pediatrycznym i Konsultancie Krajowym w Dziedzinie Pediatrii. Przegląd Pediatryczny 2020; 49 (4): 1–9.