Czego szukasz?

Zakażenia dróg oddechowych
Wróć
Wróć
test text

Znajdź laboratorium

Zespół do spraw koordynacji sieci laboratoriów COVID

Utworzone przez Barbara Pawłowska
Zespół do spraw koordynacji sieci laboratoriów COVID Czytanie zajmuje ok. 2 min
Czytanie zajmuje ok. 2 min
Spis treści:

W dniu 3 kwietnia 2020 roku minister zdrowia wydał zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw koordynacji sieci laboratoriów COVID.

Zespół tworzą:

 • prof. dr hab. n. med. Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat – konsultant krajowy w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej
 • prof. dr hab. n. med. Rafał Gierczyński – zastępca dyrektora ds. bezpieczeństwa epidemiologicznego i środowiskowego Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny
 • Justyna Marynowska – wiceprezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych
 • Monika Jabłonowska – konsultant wojewódzki w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej województwa mazowieckiego
 • Eliza Głodkowska-Mrówka – przedstawiciel Instytutu Hematologii i Transfuzjologii
 • Justyna Mieszalska – dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego i Rodziny w Ministerstwie Zdrowia

Celem prac zespołu jest koordynacja i zarządzanie procedurami w laboratoriach, które prowadzą diagnostykę zakażeń SARS-CoV-2. Zgodnie z zarządzeniem z dnia 3 kwietnia 2020 roku działalność zespołu polega na:

 • prowadzeniu wykazu laboratoriów COVID dla potrzeb przekazywania informacji o pandemii COVID-19
 • opiniowaniu i zatwierdzaniu wniosków o wpisanie do wykazu laboratoriów COVID na podstawie przyjętych przez zespół kryteriów
 • opracowaniu standardów procesu diagnostycznego COVID
 • monitorowaniu wydajności laboratoriów COVID
 • działaniach szkoleniowych i eksperckich w zakresie zwiększenia efektywności diagnostycznej laboratoriów COVID
 • analizie stanu zasobów laboratoryjnych (infrastruktura, kadry, odczynniki, materiały zużywalne), w szczególności pod kątem możliwych alokacji między laboratoriami COVID
 • opiniowaniu i koordynacji wniosków zakupowych dla laboratoriów COVID
 • nadzorze nad jakością badań i czynności diagnostyki laboratoryjnej przy współpracy z Zespołem Wizytatorów Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych

Opracowano na podstawie: http://dziennikmz.mz.gov.pl/api/DUM_MZ/2020/31/journal/6064.