Czego szukasz?

Zakażenia dróg oddechowych
Wróć
Wróć
test text

Znajdź laboratorium

Pandemia w Polsce – powrót do szkoły (1)

Utworzone przez Barbara Pawłowska
Nauczycielka w maseczce Czytanie zajmuje ok. 8 min
Czytanie zajmuje ok. 8 min
Spis treści:

Wywiad z Panią Anną – nauczycielką języka polskiego w szkole podstawowej

Powrót uczniów do szkół 1 września wzbudzał wiele kontrowersji. Czy wszyscy rodzice z Pani placówki wysłali dzieci do szkoły? A co w przypadku osób, które krótko przed powrotem do szkoły były na zagranicznych wakacjach? Czy te dzieci również pojawiły się na rozpoczęciu roku szkolnego?

Wszystkie dzieci z mojej klasy pojawiły się w szkole we wrześniu. Niestety nie miałam bezpośredniej wiedzy o tym, czy ktoś był na wakacjach za granicą tuż przed powrotem do szkoły.

W trakcie pandemii każda szkoła ma specjalny regulamin funkcjonowania placówki. Kto jest odpowiedzialny za jego treść? Kiedy rodzice byli informowani o nowych zasadach bezpieczeństwa? Czy przed rozpoczęciem roku szkolnego zostało zorganizowane spotkanie dla rodziców lub były wysyłane informacje mailowe?

Za przygotowanie regulaminu funkcjonowania placówki odpowiedzialna była dyrekcja przy współpracy z nauczycielami. O zasadach bezpieczeństwa rodzice zostali poinformowani przez dziennik elektroniczny Librus 7–10 dni przed rozpoczęciem roku szkolnego. Na początku września rodzice byli zobowiązani do podpisania oświadczenia, że zapoznali się z obowiązującym regulaminem.

Jak przebiega obecnie nauka w Pani szkole? Czy dzieci uczą się w systemie zmianowym, a może w Pani placówce wprowadzono system hybrydowy? W jaki sposób rodzice mogą kontaktować się z nauczycielami?

Nauka odbywa się w tradycyjny sposób, stacjonarnie. Kontakt z nauczycielem jest możliwy przez dziennik elektroniczny Librus, telefon, Teams, osobisty zaś – wyłącznie po umówieniu daty i godziny.

Podczas niektórych lekcji dzieci i młodzież korzystają ze wspólnych przedmiotów, np. z jednej piłki czy skakanki w trakcie zajęć wychowania fizycznego lub pomocy naukowych podczas zajęć z przedmiotów ścisłych. Jak teraz przebiegają takie zajęcia? Czy za każdym razem sprzęty i pomoce naukowe są dezynfekowane?

Tak, wszystkie przedmioty używane np. podczas zajęć WF są dezynfekowane. Nie wiem, z jaką częstotliwością. Eksponaty lub modele są jedynie pokazywane przez nauczyciela, uczniowie niczego nie dotykają. Nie są udostępniane np. szkolne instrumenty muzyczne (każde dziecko musi mieć swoje) na lekcjach muzyki.

Pokój nauczycielski zawsze był miejscem, gdzie nauczyciele mogli wymienić się informacjami, uzupełnić dziennik lub wykonać inne obowiązki w trakcie tzw. okienka. Czy nauczyciele mają teraz z sobą kontakt? Czy muszą Państwo prowadzić zajęcia w maseczkach?

Nie prowadzimy zajęć w maseczkach. Nie mamy takiego obowiązku. Wybór należy do nas. Z tego, co wiem, pozostali nauczyciele w mojej szkole również prowadzą lekcje bez maseczek.

Pokój nauczycielski nie jest obecnie miejscem spotkań nauczycieli. Spotykamy się tam sporadycznie, zwłaszcza że obowiązuje dziennik elektroniczny. Poza tym na każdej przerwie mamy dyżury na szkolnych korytarzach lub przy wejściu do szkoły.

Często zdarza się, że do szkoły przychodzą dzieci z lekkim katarem czy kaszlem, zwłaszcza w sezonie jesienno-zimowym. Czy nauczyciel ma prawo wysłać dziecko z objawami przeziębienia do domu? Jak są wówczas zasady postępowania?

Zgodnie z procedurą do szkoły mogą przychodzić tylko dzieci zdrowe. Jeśli uczeń zdradza objawy chorobowe, wykonujemy telefon do rodzica z prośbą o pilne zabranie dziecka do domu (różnie to bywa…), a jeżeli dziecko wyjątkowo źle się czuje (kicha, ma katar, kaszle), ma obowiązek siedzieć samo i w maseczce do czasu odbioru przez rodzica.

W szkołach wprowadza się działania mające na celu ograniczenie kontaktu pomiędzy klasami, a mimo to po zajęciach lekcyjnych w niektórych szkołach wszystkie dzieci trafiają do wspólnej świetlicy. Jak to jest u Pani w szkole? Czy dzieci z różnych klas mają z sobą kontakt? A co z funkcjonowaniem stołówki szkolnej? Tam spotykają się dzieci i nauczyciele ze wszystkich klas.

Aktualnie dzieci z klas I–III i IV–VI mają dwie oddzielne świetlice. Rzeczywiście przebywają wtedy w większej grupie i są to dzieci z różnych klas.

Obecnie szkoła wprowadziła większą liczbę przerw obiadowych. Obowiązuje grafik, kiedy i która klasa korzysta ze stołówki szkolnej. Nie ma ograniczeń w liczbie uczniów siedzących przy wspólnym stole (nie ma takiej możliwości).

Nauczyciele klas I–III sami wyznaczają przerwy pomiędzy lekcjami. Jak przebiegają teraz przerwy starszych dzieci i młodzieży? Czy różne klasy mają z sobą kontakt w czasie przerw?

Przerwy odbywają się normalnie. Dzieci uczą się w jednej sali, jedynie nauczyciel przemieszcza się między klasami. Wyjątkiem są lekcje informatyki – uczniowie przechodzą do pracowni komputerowej, oraz WF – zajęcia prowadzi się na sali gimnastycznej.

Na przerwie uczniowie mogą przebywać wyłącznie na korytarzu przed klasą. Nie mogą przemieszczać się swobodnie po terenie szkoły.

Wydaje się, że obecnie dużo ludzi lekceważy możliwość zakażenia się koronawirusem SARS-CoV-2. Wielu nazywa pandemię „plandemią” i wierzy w teorie spiskowe. Czy widoczne jest to również wśród uczniów? Czy uczniowie muszą nosić maseczki? Jak wygląda to w praktyce?

Noszenie maseczek przez uczniów jest dobrowolne. Rzadko się zdarza, że dziecko siedzi podczas wszystkich lekcji w maseczce. Niestety da się zauważyć ignorowanie tematu pandemii przez uczniów, zwłaszcza najstarszych klas.

W niektórych placówkach rodzice nie mogą wchodzić na teren szkoły. Z kolei w innych możliwe jest wejście kilku rodziców jednocześnie do szatni, aby pomóc dzieciom w przebraniu się. Zdarzają się również sytuacje, że rodzic rano ma zakaz wejścia do szkoły, a w trakcie popołudniowych, dodatkowych zajęć wszyscy rodzice mogą przebywać już razem w jednej szatni. Jak jest u Pani w szkole? Czy dozwolone są dodatkowe zajęcia, które często prowadzone są przez osoby z zewnątrz?

Rodzice mogą przebywać w szkole w liczbie do 10 osób i tylko w tzw. strefie rodzica. Nie wolno rodzicom wchodzić razem z dziećmi do szatni ani do klasy. Tak samo wygląda odbiór dziecka – nazwisko zgłaszane jest nauczycielowi dyżurującemu przy specjalnym stoliku, a następnie rodzic musi wyjść na zewnątrz. Nauczyciel dzwoni do świetlicy lub klasy, w której przebywa dziecko, i wywołuje je.

Zajęcia dodatkowe prowadzone przez firmy zewnętrzne nie mogą być prowadzone.

W wielu firmach pracownicy przed wejściem do budynku mają wykonywany obowiązkowy pomiar temperatury i muszą zdezynfekować dłonie. Czy nauczyciele również muszą przestrzegać podobnych procedur? A co z dziećmi i rodzicami?

W naszej szkole mamy tylko możliwość dezynfekcji rąk. Nauczyciele tego przestrzegają. Z dziećmi i rodzicami różnie bywa.

Jaka jest procedura w przypadku wykrycia zakażenia SARS-CoV-2 u któregoś z uczniów? Kto powiadamia szkołę o wykrytej u ucznia lub pracownika infekcji i kto pokrywa wówczas koszt wykonania testów diagnostycznych wśród kadry?

Jeżeli zostanie wykryte zakażenie, postępowanie odbywa się zgodnie z opracowaną procedurą, zarówno w przypadku ucznia, jak i nauczyciela. Jeśli chodzi o zakażenie u ucznia, to rodzic powiadamia szkołę. Nauczyciel czyni to samodzielnie. Koszt badania nauczyciel pokrywa niestety z własnej kieszeni.

Kto z otoczenia zakażonego ucznia lub nauczyciela trafia na kwarantannę? Czy nauczyciel w trakcie kwarantanny musi wykonywać swoje obowiązki służbowe i prowadzić zajęcia w trybie zdalnym?

To zależy od ustaleń z dyrekcją. Jeśli nauczyciel przebywa na kwarantannie, może prowadzić zajęcia w trybie zdalnym.

Wśród kadry pedagogicznej z pewnością znajdują się osoby starsze lub z chorobami współistniejącymi. Czy takie osoby mogą prowadzić zajęcia w formie online? Podobny problem może dotyczyć uczniów, np. z deficytem odporności.

Nie mam wiedzy na ten temat. Nie mieliśmy takiego przypadku.

Czy szkoła zapewnia pracownikom środki ochrony osobistej? Jeśli tak, to jakie?

Tak, szkoła zapewnia nauczycielom maseczki, rękawiczki, płyny dezynfekcyjne i ręczniki papierowe.

Niektóre placówki, zwłaszcza duże firmy czy fabryki, kierowały pracowników na badania serologiczne, aby sprawdzić, czy ktoś przeszedł już zakażenie SARS-CoV-2. Czy w Pani szkole pracownicy przed powrotem do szkół byli badani w kierunku COVID-19?

Niestety nie byliśmy kierowani na takie badania.

Jakie zalecenia GIS obowiązują w szkole? Czy w każdej toalecie szkolnej pojawiły się dodatkowe środki do dezynfekcji?

W szkole obowiązują ogólne zalecenia służb sanitarnych. W toaletach uczniów bezpośrednio nie są dostępne środki dezynfekcyjne. Są one dostępne na korytarzach. W toalecie dla nauczycieli są dostępne.

Czy dozwolona jest organizacja wycieczek szkolnych? Jeśli tak, to na jakich zasadach?

Nie ma wprost pisemnego zakazu organizacji wycieczek, ale nie ma również zgody na nie ani jakiekolwiek wyjścia poza teren szkoły.

Od połowy marca zamknięto szkoły. Przez kilka miesięcy zajęcia odbywały się w systemie zdalnym, później były wakacje. Jak dzieci zaadaptowały się do powrotu do szkół? Czy widać, że były stęsknione za sobą? A może nie potrafią się odnaleźć w szkolnej rzeczywistości i poradzić sobie z koniecznością uczestnictwa w 45-minutowej lekcji?

Uczniowie rzeczywiście wrócili do szkoły spragnieni kontaktu z rówieśnikami. Niestety wrócili również niezdyscyplinowani, bardzo trudno jest im z powrotem zaadaptować się do szkolnej rzeczywistości. Jest duży problem z systematycznością w nauce, odrabianiem zadań, przygotowywaniem się ogólnie do lekcji. Ciężko im wysiedzieć 45 minut na lekcji.

Dziękuję za rozmowę.

Dziękuję.