Czego szukasz?

Ciąża i niepłodność
Wróć
Wróć
test text

Znajdź laboratorium

Borelioza w ciąży

Utworzone przez Katarzyna Buska-Mach
kleszcz Czytanie zajmuje ok. 4 min
Czytanie zajmuje ok. 4 min
Spis treści:

Czy borelioza w ciąży może być niebezpieczna? Czy ta przenoszona przez kleszcze choroba stanowi również zagrożenie dla rozwijającego się dziecka? Obecnie nie ma dowodów naukowych na to, że borelioza powoduje wady wrodzone u płodu, poród przedwczesny lub poronienie. Warto jednak wiedzieć, w jaki sposób diagnozuje się i leczy boreliozę u kobiet w ciąży.

Borelioza w ciąży – rozpoznawanie

Borelioza jest chorobą przenoszoną przez kleszcze, spowodowaną zakażeniem bakteriami Borrelia. Inna jej nazwa to choroba z Lyme. W 1975 roku rozpoznano boreliozę  u pacjentów w okolicy miasta Lyme, w stanie Connecticut (Stany Zjednoczone). Choroba może zaatakować stawy, układ nerwowy, serce, skórę oraz oczy.

O pewnym rozpoznaniu boreliozy możemy mówić tylko w jednym przypadku – gdy u pacjenta stwierdzony zostanie rumień wędrujący. Rumień wędrujący jest na tyle specyficznym objawem, że jego obecność na skórze pozwala mówić o rozpoznaniu choroby bez konieczności wykonywania badań krwi w kierunku boreliozy. Niestety nie u każdej osoby, u której doszło do zakażenia Borrelia, pojawi się rumień wędrujący. Wtedy jako pierwsze pojawiają się niespecyficzne objawy, czyli takie, które obserwuje się również w przebiegu innych chorób. Najczęstsze objawy boreliozy to: bóle mięśni, stawów, gorączka, ogólne osłabienie. W takiej sytuacji należy wykonać test na boreliozę oparty o odpowiednie badania laboratoryjne.

Rozpoznawanie i badania diagnostyczne w kierunku boreliozy w ciąży nie różnią się od zwykłego postępowania w przypadku podejrzenia tej choroby. Natomiast środki masowego przekazu, zwłaszcza Internet, przepełnione są wieloma, nie zawsze prawdziwymi informacjami na temat tej choroby. Jedno z częściej zadawanych pytań to: czy borelioza w ciąży ma wpływ na rozwijające się dziecko?

Borelioza w ciąży

Piśmiennictwo naukowe przytacza przypadki, w których ciężarne kobiety dotknięte chorobą z Lyme urodziły dzieci z poważnymi wadami rozwojowymi. Wypadki te były jednak epizodyczne i do tej pory nie udowodniono ich bezpośredniego związku z boreliozą. Opisywane są również przypadki porodów przedwczesnych, których także nie udało się bezpośrednio przypisać boreliozie.

Z dostępnych w literaturze naukowej informacji wynika, że nie ma dowodów na występowanie tzw. wrodzonej boreliozy (w przeciwieństwie do wrodzonej kiły) [1]. Wrodzona borelioza oznaczałaby zakażenie wewnątrzmaciczne płodu krętkami Borrelia. Cały szereg badań klinicznych, serologicznych i epidemiologicznych  jednogłośnie wykazuje brak związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy zakażeniem bakteriami Borrelia a negatywnym wpływem na ciążę [2, 3]. Niezależnie od tego, czy matka miała kontakt z boreliozą w ciąży, czy też nie, nie wydaje się to mieć żadnego wpływu na takie sytuacje, jak: śmierć płodu, wcześniactwo lub ryzyko wrodzonych malformacji [4].

Borelioza w ciąży – leczenie

Specjaliści są zgodni, że dzięki podjęciu leczenia boreliozy można znacząco zwiększyć szanse swoje i dziecka na zdrowie. Leczenie kobiet w ciąży chorujących na boreliozę nie różni się znacznie od leczenia pozostałych pacjentów. Wyjątkiem jest to, że nie wolno pod żadnym względem podawać pacjentkom antybiotyków z grupy tetracyklin.  Przykładem może być doksycyklina – zwykle antybiotyk pierwszego wyboru w leczeniu boreliozy. Niektóre źródła sugerują profilaktyczną 10-dniową terapię amoksycyliną (Augumentin) do 72 godzin po ukłuciu przez kleszcza. Z drugiej strony jednak, z powodu braku wiarygodnych informacji na temat wpływu antybiotykoterapii na płód, te same źródła zaznaczają, że ryzyko ewentualnych powikłań poantybiotykowych (np. reakcji alergicznych na amoksycylinę) jest wyższe niż ryzyko rozwinięcia boreliozy po ukłuciu przez kleszcza [5].

Mimo że nie udowodniono bezpośredniego wpływu boreliozy na rozwijający się płód, nie należy problemu lekceważyć. Borelioza, jak każda późno wykryta i leczona choroba, może być groźna. Może jednak skutecznie leczyć boreliozę – również w okresie ciąży.

Opracowano na podstawie:

  1. Lakos A., Solymosi N., Maternal Lyme borreliosis and pregnancy outcome, International journal of infectious diseases 14.6 (2010): e494–e498.
  2. Mylonas I., Borreliosis during pregnancy: a risk for the unborn child?, Vector-Borne and Zoonotic Diseases 11.7 (2011): 891–898.
  3. Leslein N., Pregnancy and Lyme disease, Proceedings in Obstetrics and Gynecology 1.1 (2010): 12.
  4. Strobino B.A., Williams C.L., Abid S., Chalson R., Spierling P., Lyme disease and pregnancy outcome: a prospective study of two thousand prenatal patients, Am J Obstet Gynecol. 1993 Aug, 169 (2 Pt 1): 367–374.
  5. Strobino B.A. et al., Lyme disease and pregnancy outcome: A prospective s of two thousand prenatal patients, American journal of obstetrics and gynecology 169.2 (1993): 367–374.