Czego szukasz?

Zakażenia dróg oddechowych
Wróć
Wróć
test text

Znajdź laboratorium

Badania serologiczne w diagnostyce infekcji SARS-CoV-2

Utworzone przez Barbara Pawłowska
Badania serologiczne w diagnostyce infekcji SARS-CoV-2 Czytanie zajmuje ok. 3 min
Czytanie zajmuje ok. 3 min
Spis treści:

Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) testy serologiczne wykrywające specyficzne przeciwciała anty-SARS-CoV-2 mogą stanowić uzupełnienie rekomendowanej metody RT-PCR służącej do bezpośredniej detekcji nowego koronawirusa w próbce pobranej z górnych lub dolnych dróg oddechowych (1).

Na podstawie najnowszych doniesień naukowych grupa niemieckich ekspertów firmy EUROIMMUN opracowała specjalistyczny zestaw testowy Anty-SARS-CoV-2 ELISA (IgA, IgG) do wykrywania we krwi specyficznych przeciwciał przeciwko nowemu koronawirusowi. Detekcja przeciwciał anty-SARS-CoV-2 w klasie IgG jest możliwa już po około 10 dniach od momentu wystąpienia pierwszych objawów klinicznych COVID-19 (Coronavirus disease 2019), a przeciwciała klasy IgA są wykrywalne nawet kilka dni wcześniej. Wykazano, że równoległe badanie specyficznych immunoglobulin anty-SARS-CoV-2 w klasie IgA oraz IgG pozwala na uzyskanie najwyższej czułości diagnostycznej.

Wykrycie specyficznych przeciwciał wskazuje na kontakt z nowym koronawirusem.

Dlaczego warto badać przeciwciała anty-SARS-CoV-2 testem ELISA firmy EUROIMMUN?

  1. Testy ELISA są przeznaczone do laboratoriów medycznych i są wykonywane przez wykwalifikowany personel medyczny (NIE są to testy do użytku domowego).
  2. Testy EUROIMMUN mają certyfikat CE-IVD, co oznacza, że są dopuszczonym do obrotu w Europie produktem medycznym przeznaczonym do badań laboratoryjnych (IVD – in vitro diagnostics).
  3. Testy EUROIMMUN Anty-SARS-CoV-2 ELISA cechuje bardzo wysoka specyficzność, gdyż są oparte o rekombinowany, wysokoswoisty dla nowego koronawirusa antygen: podjednostkę S1 białka S tworzącego charakterystyczne wypustki na powierzchni wirusa.
  4. Firma EUROIMMUN od lat tworzy wiarygodne testy laboratoryjne o najwyższej jakości.

Kiedy wykonać testy wykrywające przeciwciała anty-SARS-CoV-2?

Wykonanie badań serologicznych jest zalecane w takich sytuacjach, jak:

  • wykrywanie osób, które przebyły infekcję bezobjawowo lub skąpo objawowo i mogły być źródłem infekcji dla innych ludzi (tzw. „cisi” nosiciele)
  • badanie osób narażonych na SARS-CoV-2 (np. personel szpitali, aptek czy sklepów), które z uwagi na pracę mogą być źródłem zakażenia dla innych
  • decydowanie o kwarantannie, jej kontynuacji lub przerwaniu
  • diagnostyka pacjentów z powikłaniami po niedawnym przebyciu infekcji grypopodobnej, którzy nie mieli przeprowadzonych badań laboratoryjnych
  • wykrywanie osób z wysokim poziomem IgG, które przeszły chorobę, w celu pobrania od nich osocza do leczenia najcięższych przypadków COVID-19
  • w wielu krajach europejskich badanie przeciwciał wdrażane jest w celu wychwycenia osób odpornych na zakażenie

Testy serologiczne nie mogą być stosowane jako podstawowe narzędzie w diagnostyce zakażeń SARS-CoV-2. Wyniki badań powinny zawsze być interpretowane przez lekarza z uwzględnieniem wywiadu, danych epidemiologicznych, objawów klinicznych oraz chorób współistniejących.

Opracowano na podstawie: World Health Organization, Laboratory testing for coronavirus disease (‎‎COVID-19)‎‎ in suspected human cases: interim guidance, [Online] 19 03 2020, https://apps.who.int/iris/handle/10665/331501