Czego szukasz?

Zakażenia dróg oddechowych
Wróć
Wróć
test text

Znajdź laboratorium

Powikłania po COVID-19 – co nam grozi

Utworzone przez Barbara Pawłowska
RTG płuc Czytanie zajmuje ok. 3 min
Czytanie zajmuje ok. 3 min
Spis treści:

COVID-19 przebiega z objawami o różnym stopniu ciężkości – od postaci łagodnej, przejawiającej się bólem głowy, gardła, bólami mięśniowymi, gorączką, kaszlem, zmęczeniem czy też charakterystycznym dla tej choroby zanikiem smaku i węchu, do ciężkiej, w której może dojść do duszności, poważnego zapalenia płuc, niewydolności nerek, udaru, zakrzepicy, a nawet śmierci.

Wiele osób tuż po przechorowaniu COVID-19 czuje się pozornie bezpiecznie – ze względu na wytworzoną odporność przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Należy mieć jednak na uwadze, że nawet łagodne przebycie infekcji SARS-CoV-2 nie powinno uśpić czujności pacjentów odnośnie do ryzyka wystąpienia groźnych powikłań poinfekcyjnych w przyszłości. Dolnośląski konsultant w dziedzinie hipertensjologii, dr Anna Szymańska-Chabowska, podkreśla, że po przechorowaniu COVID-19 może dojść do poważnych komplikacji zdrowotnych, które zauważalne są dopiero po dłuższym czasie od wystąpienia infekcji. Wśród nich wymienia się: choroby płuc, epizody zakrzepowo-zatorowe, zaburzenia związane z ciśnieniem krwi, zwiększoną podatność na inne infekcje oraz groźne powikłania septyczne. Sepsa jest nagłą, silną ogólnoustrojową reakcją zapalną organizmu w odpowiedzi na przebiegające w nim zakażenie. Reakcja ta powstaje na skutek krążących we krwi bakterii, wirusów czy grzybów. Jej najcięższą postacią jest wstrząs septyczny, który jest stanem bezpośredniego zagrożenia życia. Dochodzi wówczas do hipotensji i hipoperfuzji tkanek oraz niewydolności wielonarządowej. Anestezjolodzy zajmujący się obłożnie chorymi na COVID-19 dostrzegli, że w wyniku wentylacji mechanicznej tych pacjentów dochodzi do osłabienia działania ich układu odpornościowego oraz większej podatności na występowanie zakażeń szpitalnych. Doktor Anna Szymańska-Chabowska potwierdza, że obecnie odnotowuje się liczne przypadki ozdrowieńców, u których doszło do zakażeń Clostridium difficile – bakterią odpowiedzialną za ciężkie biegunki, oraz innych zakażeń szpitalnych wywołanych licznymi bakteriami opornymi na działanie antybiotyków. Dlatego apeluje się, aby ozdrowieńcy regularnie monitorowali swój stan zdrowia. Każdemu z nich zaleca się przeprowadzenie badań kontrolnych.

Co powinno zaniepokoić?

  • leukocytoza
  • wzrost stężenia CRP, wzrost stężenia prokalcytoniny

Wszelkie odstępstwa od normy w wynikach badań laboratoryjnych powinny być skonsultowane z lekarzem prowadzącym.