Czego szukasz?

Zakażenia dróg oddechowych
Wróć
Wróć
test text

Znajdź laboratorium

Dzieci mają nawet 10–100 razy więcej cząstek nowego koronawirusa w drogach oddechowych niż dorośli

Utworzone przez Barbara Pawłowska
Dzieci mają nawet 10–100 razy więcej cząstek nowego koronawirusa w drogach oddechowych niż dorośli Czytanie zajmuje ok. 2 min
Czytanie zajmuje ok. 2 min
Spis treści:

Wiemy już, że COVID-19 u dzieci zazwyczaj przebiega bardzo łagodnie lub nawet bezobjawowo. Aktualnie, mimo różnych obostrzeń związanych z pandemią COVID-19, dzieci nadal mogą uczęszczać do żłobków i przedszkoli. Czy jest to równoznaczne z tym, że dzieci nie zakażają innych, a więc nie stanowią zagrożenia dla osób z ich najbliższego otoczenia?

Rola dzieci w rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2

Aby dowiedzieć się, czy dzieci nie przenoszą infekcji SARS-CoV-2 na inne osoby, przeprowadzono badanie, w którym wzięło udział 145 chorych na COVID-19, w tym dzieci. Do określenia obecności SARS-CoV-2 w drogach oddechowych wykorzystano pobrane z nosogardła wymazy, które stanowiły materiał do badań RT-PCR. W próbkach określano wartości cyklu progowego (ang. Cycle treshold, Ct) uzyskanego w teście RT-PCR, ponieważ ta wartość koreluje z ładunkiem wirusa w drogach oddechowych – im wartość Ct jest niższa, tym więcej jest cząstek wirusa w badanej próbce.

W badaniu wyodrębnione zostały trzy grupy wiekowe:

  • małe dzieci: < 5. r.ż. (n = 46)
  • starsze dzieci: 5.–17. r.ż. (n = 51)
  • dorośli: 18.–65. r.ż. (n = 48)

Zaskakujące wyniki przeprowadzonej analizy opublikowano w czasopiśmie naukowym „Journal of the American Medical Association” (JAMA). Naukowcy wykazali, że u dzieci poniżej 5. roku życia liczba cząstek SARS-CoV-2 w drogach oddechowych jest 10–100 razy większa w porównaniu do dorosłych!

Dodatkowo inne, przeprowadzone we Włoszech badania wykazały, że dzieci zakażone SARS-CoV-2 przenoszą infekcję na większą liczbę osób niż dorośli. Oszacowano również, że ryzyko przeniesienia infekcji SARS-CoV-2 dla osób w wieku 30–49 lat wynosi około 11%, podczas gdy u dzieci, które nie ukończyły 14. roku życia, wartość ta sięga 22,4%!

W czerwcu opublikowane zostały również badania szwajcarskich naukowców, którzy na podstawie badań in vitro wykazali, że szczepy SARS-CoV-2 pobrane z nosogardzieli dzieci są zdolne do zakażania i namnażania w komórkach linii Vero E6.

Dzieci mogą być źródłem zakażenia dla bliskich

Dane zebrane w przeprowadzonych dotychczas analizach wyraźnie wykazują, że dzieci, mimo iż same najczęściej nie rozwijają objawów COVID-19, mogą przyczyniać się do transmisji wirusa SARS-CoV-2 w gronie bliskich im osób.

Opracowano na podstawie: https://euroimmun.pl/blog/w-nosogardzieli-u-dzieci-jest-10-100-razy-wiecej-czastek-sars-cov-2-niz-u-osob-doroslych/