Czego szukasz?

Zakażenia dróg oddechowych
Wróć
Wróć
test text

Znajdź laboratorium

Czy nowy koronawirus jest niebezpieczny dla noworodków

Utworzone przez Barbara Pawłowska
Czy nowy koronawirus jest niebezpieczny dla noworodków Czytanie zajmuje ok. 3 min
Czytanie zajmuje ok. 3 min
Spis treści:

Czy mamy powody, by w obliczu pandemii COVID-19 obawiać się o zdrowie nowo narodzonych dzieci? Garść informacji o tym, czy nowy koronawirus może być niebezpieczny dla noworodków oraz jakie są zalecenia co do postępowania w przypadku podejrzenia infekcji SARS-CoV-2 u najmłodszych pacjentów.

Zakażenie SARS-CoV-2 u noworodka

Ciężarne powinny zachować szczególną ostrożność w czasie pandemii, ponieważ nie można wykluczyć możliwości transmisji zakażenia nowym koronawirusem z matki na dziecko podczas ciąży lub porodu. Jeśli chodzi o nowo narodzone dzieci, to według zaleceń wydanych przez zagranicznych specjalistów każdego noworodka urodzonego przez kobietę chorą na COVID-19 lub badaną pod tym kątem w okresie okołoporodowym należy traktować jako pacjenta objętego podejrzeniem w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 [1, 2].

Polscy eksperci ds. neonatologii opracowali wytyczne dotyczące postępowania z noworodkami, u których istnieje podejrzenie, że mogą być zakażone nowym koronawirusem [3].

Kiedy należy podejrzewać u dziecka infekcję SARS-CoV-2? Specjaliści wymieniają w szczególności dwie sytuacje:

  • gdy u matki infekcja SARS-CoV-2 wystąpiła między 14. dniem przed porodem a 28. dniem po porodzie,
  • gdy noworodek był bezpośrednio narażony na kontakt z SARS-CoV-2 (rodzina, personel lekarsko-pielęgniarski, odwiedzający).

U wszystkich noworodków z podejrzeniem infekcji nowym koronawirusem, niezależnie od występowania objawów, wykonuje się badanie genetyczne w kierunku zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Jest to obecnie jedyne badanie stosowane do potwierdzenia infekcji.

Zakażenie SARS-CoV-2 u matki

W przypadku podejrzenia infekcji SARS-CoV-2 lub potwierdzonej choroby COVID-19 u matki specjaliści zalecają ograniczenie jej kontaktu z dzieckiem do bezpiecznego momentu. Ma to na celu uniknięcie zakażenia poporodowego. Z tego samego powodu polscy neonatolodzy zalecają odroczenie karmienia piersią, jednocześnie zachęcając do podtrzymania laktacji u matki [4]. Bezpieczny moment oznacza uzyskanie negatywnego wyniku testu RT-PCR w kierunku wirusa u matki.
Ograniczenie kontaktu to również wybór rodzaju porodu. W przypadku potwierdzonej infekcji SARS-CoV-2 u matki zaleca się rozważenie porodu poprzez cięcie cesarskie. Dlaczego? Ponieważ poród naturalny trwa dłużej i wiąże się z ryzykiem zakażenia noworodka wirusem znajdującym się w kanale rodnym. Przy potwierdzonym zakażeniu COVID-19 u matki nie zaleca się też późnego odcinania pępowiny, a dziecko po urodzeniu należy jak najszybciej wykąpać – ma to na celu usunięcie wirusa ze skóry noworodka [5].

Opracowano na podstawie:

  1. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/pregnancy-breastfeeding.html.
  2. https://www.acog.org/clinical/clinical-guidance/practice-advisory/articles/2020/03/novel-coronavirus-2019.
  3. https://www.neonatologia.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=177:postepowanie-przy-podejrzeniu-zakazenia-2019-ncov-u-noworodka-aktualizacja&catid=8&Itemid=103.
  4. https://sipip.szczecin.pl/rekomendacje-dot-sposobu-postepowania-w-opiece-nad-matka-i-noworodkiem-w-przypadku-podejrzenia-lub-potwierdzenia-zakazenia-wirusem-covid-19/.