Czego szukasz?

Zakażenia dróg oddechowych
Wróć
Wróć
test text

Znajdź laboratorium

COVID-19 w Polsce w sezonie jesienno-zimowym

Utworzone przez Barbara Pawłowska
COVID-19 w Polsce w sezonie jesienno-zimowym Czytanie zajmuje ok. 2 min
Czytanie zajmuje ok. 2 min
Spis treści:

Okres jesienno-zimowy to czas, w którym zazwyczaj wiele osób jest przeziębionych lub choruje na grypę. Objawy sezonowych infekcji są trudne do odróżnienia od COVID-19. Obecnie diagnostyka różnicowa zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i pozostałych infekcji charakterystycznych dla tej pory roku stanowi ogromne wyzwanie dla pracowników ochrony zdrowia.

Profilaktyka, diagnostyka i kontrola zakażeń SARS-CoV-2 w Polsce

W lipcu ukazały się „Zalecenia Komitetu Immunologii i Etiologii Zakażeń Człowieka PAN w odniesieniu do zwalczania zakażeń SARS-CoV-2 w okresie powakacyjnym 2020”. W dokumencie tym poruszone zostały takie kwestie, jak profilaktyka, diagnostyka, a także kontrola zakażeń SARS-CoV-2. Zalecenia zawarte w dokumencie zostały przedstawione w uporządkowany sposób i odnoszą się do następujących grup:

  • ogółu społeczeństwa
  • placówek ochrony zdrowia
  • innych osób z grup szczególnego ryzyka
  • osób podejrzanych o zakażenie
  • osób chorych na COVID-19
  • osób, które przebyły zakażenie SARS-CoV-2

Wśród personelu medycznego oraz sprzedawców, urzędników i innych osób bezpośrednio obsługujących klientów zaleca się przeprowadzanie okresowych badań. Częstotliwość ich wykonywania w przypadku pracowników ochrony zdrowia zależy od indywidualnego ryzyka, jednak we wszystkich grupach zaleca się wykonywanie testów nie rzadziej niż raz na miesiąc.

Potrzeba weryfikacji testów do diagnostyki COVID-19

W zaleceniach zwrócono także uwagę na potrzebę weryfikacji testów wykorzystywanych do diagnostyki laboratoryjnej zakażeń SARS-CoV-2. Członkowie Komitetu Immunologii i Etiologii Zakażeń Człowieka PAN zalecają „wprowadzenie systemu oceny testów używanych w laboratoriach wykonujących badania diagnostyczne finansowane przez NFZ oraz wprowadzenie obowiązku udziału w programach kontroli jakości w laboratoriach sieci COVID-19”.