Czego szukasz?

Zakażenia dróg oddechowych
Wróć
Wróć
test text

Znajdź laboratorium

Organizacja pracy w firmach w dobie pandemii COVID-19

Utworzone przez Barbara Pawłowska
Dezynfekcja rąk Czytanie zajmuje ok. 4 min
Czytanie zajmuje ok. 4 min
Spis treści:

Skutki gospodarcze pandemii COVID-19 są już dziś dramatyczne, a walka z wirusem SARS-CoV-2 wciąż trwa. Jak dotychczas najbardziej ucierpiały branże gastronomiczna i turystyczna. Problemy mają również przedsiębiorcy, którzy prowadzą małe firmy. Niestety skutkiem ubocznym licznych obostrzeń, mających na celu zahamowanie transmisji wirusa SARS-CoV-2, jest bankructwo wielu przedsiębiorstw, które w przeszłości dobrze prosperowały.

Rok 2020 w wielu biurach spowodował rewolucję

By przetrwać pandemię, wiele firm było zmuszonych wprowadzić istotne zmiany organizacyjne. Już na początku 2020 r. wielkie korporacje umożliwiły pracę zdalną zdecydowanej większości swoich pracowników, a biurowce w dużych polskich miastach świecą pustkami do dziś. Nie każde przedsiębiorstwo może sobie jednak pozwolić na to, by wszyscy zatrudnieni pracowali w domach, dlatego w przypadku wielu firm konieczne były inne, mniejsze zmiany w systemie pracy. Aby ograniczyć ryzyko powstania ogniska zakażeń, można wprowadzić system pracy zmianowej, co minimalizuje kontakt poszczególnych zespołów pracowników. Dzięki temu jeśli u któregoś z zatrudnionych zostanie stwierdzona infekcja SARS-CoV-2, ryzyko transmisji wirusa dotyczy tylko zespołu, w którym zakażony pracował. Dla pracowników, którzy ściśle ze sobą współpracują, pracodawca powinien zapewnić środki do dezynfekcji oraz maseczki ochronne. Dobrym rozwiązaniem jest również zainstalowanie przeźroczystych ścianek (wykonanych np. z pleksi), mocowanych do biurek. Ma to na celu stworzenie fizycznej bariery pomiędzy pracownikami. Kolejnym rozwiązaniem zwiększającym bezpieczeństwo jest czasowe zamknięcie takich pomieszczeń jak kuchnia czy szatnia lub ograniczenie do minimum liczby osób, które mogą w nich jednocześnie przebywać. Niezależnie od nowych zasad bardzo poważnie trzeba traktować kwestię sprzątania biur i innych wspólnych pomieszczeń. W związku z możliwością zakażenia się wirusem SARS-CoV-2 po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami i przeniesieniu tego patogenu na dłoniach do ust, nosa lub oczu, niezbędna jest systematyczna dezynfekcja przedmiotów, które często są dotykane przez różne osoby, m.in klamek, włączników światła itp.

Badania pracowników – czy mają sens

Codzienny pomiar temperatury ciała pracowników jest dobrym rozwiązaniem, umożliwiającym szybką identyfikację osób, które mogą znajdować się w początkowej fazie infekcji SARS-CoV-2. Należy jednak pamiętać, że gorączka nie występuje u wszystkich chorych na COVID-19. Co jednak zrobić, gdy u jednego z pracowników pomiar temperatury wskaże gorączkę? Pracownicy z podwyższoną temperaturą ciała powinni zostać bezwzględnie skierowani przez pracodawcę do domu w celu samoobserwacji. Nawet łagodne objawy infekcji dróg oddechowych nie mogą być obecnie lekceważone. Jeśli dojdzie do pogorszenia stanu zdrowia pracownika, wymagany jest kontakt z lekarzem i wykonanie odpowiednich badań laboratoryjnych.

W Polsce u osób z objawami, które wskazują na COVID-19, można wykonywać testy antygenowe oraz genetyczne. Badania te można robić zarówno prywatnie, jak i na NFZ (po otrzymaniu skierowania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej). Materiałem do badania są wymazy z nosogardła.

Cykliczne badania pracowników

Wprowadzenie cyklicznych badań pracowników w kierunku infekcji SARS-CoV-2 jest potrzebne szczególnie w firmach, w których zakażenie kilku czy kilkunastu osób spowoduje paraliż i konieczność czasowego zawieszenia działalności. Regularnie powtarzane badania powinny być standardem również w takich placówkach jak domy opieki nad seniorami czy hospicja, gdyż zakażenie nawet jednego pracownika może być katastrofalne w skutkach i spowodować powstanie ogniska epidemiologicznego o bardzo wysokim współczynniku śmiertelności. Zgodnie z zaleceniami CDC (ang. Centers for Disease Control and Prevention) w tych szczególnych przypadkach testy antygenowe mogą być stosowane jako badania przesiewowe.

Opracowano na podstawie:

  1. https://www.gov.pl/web/zdrowie/strategia-walki-z-pandemia-covid19
  2. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/resources/antigen-tests-guidelines.html