Czego szukasz?

Zakażenia dróg oddechowych
Wróć
Wróć
test text

Znajdź laboratorium

COVID-19 a czynniki genetyczne

Utworzone przez Barbara Pawłowska
COVID-19 a czynniki genetyczne Czytanie zajmuje ok. 2 min
Czytanie zajmuje ok. 2 min
Spis treści:

Kraje leżące nad Morzem Śródziemnym cechuje gwałtowny przebieg infekcji SARS-CoV-2 i wysoki odsetek zgonów (na poziomie 9% we Włoszech i 7% w Hiszpanii). Taki stan rzeczy tłumaczono stylem życia oraz wyższą średnią wieku mieszkańców. Nie brakuje jednak naukowców, którzy zwracają uwagę na czynniki genetyczne, mogące mieć istotny wpływ na to, jak organizm zareaguje na zakażenie patogenem. Jedną z tych osób jest prof. dr hab. n. med. Anna Latos-Bieleńska, specjalista w dziedzinie genetyki klinicznej oraz laboratoryjnej genetyki medycznej, kierownik Katedry i Zakładu Genetyki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Naukowcy podejrzewają, że wpływ na przebieg zakażenia może mieć polimorficzny gen G6PD, zlokalizowany na chromosomie X, kodujący dehydrogenazę glukozo-6-fosforanową – enzym odgrywający istotną rolę w ochronie komórki przed stresem oksydacyjnym. Symptomy niedoboru dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej częściej dotykają mężczyzn (XY) niż kobiety (XX). Deficyt enzymu może objawiać się przedłużającą się żółtaczką noworodkową, anemią hemolityczną lub fawizmem (anemia hemolityczna spowodowana spożyciem bobu). Zazwyczaj jednak niedobór enzymu nie daje żadnych objawów.

Około 400 milionów ludzi na świecie jest dotkniętych niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej. W Europie ludność państw Morza Śródziemnego ma najwyższy odsetek braku tego enzymu (1,1% populacji Włoch).

Cięższy przebieg zakażenia u mężczyzn niż u kobiet oraz wpływ enzymu na osłabienie mechanizmów obrony immunologicznej zdaje się potwierdzać rolę niedoboru dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej na przebieg pandemii.

Opracowano na podstawie: https://pulsmedycyny.pl/covid-19-genetyczny-defekt-moze-miec-zwiazek-z-przebiegiem-pandemii-986529