Czego szukasz?

Zakażenia dróg oddechowych
Wróć
Wróć
test text

Znajdź laboratorium

Badania serologiczne a określenie odporności przeciwko SARS-CoV-2 – szansa na powrót do pracy

Utworzone przez Aleksandra Świgut
Badania serologiczne a określenie odporności Czytanie zajmuje ok. 4 min
Czytanie zajmuje ok. 4 min
Spis treści:

Około 80% pacjentów z potwierdzoną chorobą COVID-19 (Coronavirus disease 2019) odczuwa łagodne objawy infekcji, w tym kaszel, gorączkę i ogólne wyczerpanie. Wielu chorych nie wykazuje jednak żadnych objawów. W związku z tym eksperci z CDC (Centers for Disease Control and Prevention) szacują, że około 25% zakażonych SARS-CoV-2 prawdopodobnie nie zostanie zdiagnozowanych i jako bezobjawowi nosiciele mogą stać się źródłem zakażenia dla innych, w tym dla osób, które są bardziej podatne na poważny przebieg infekcji SARS-CoV-2 z ewentualnymi powikłaniami. Ze względu na to, że tzw. „cisi” nosiciele mogą przyczyniać się do rozprzestrzeniania się COVID-19, miliony osób na całym świecie wciąż pozostają w domach w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2 (1).

Badania serologiczne prowadzone przez CDC

Obecność wykrywanych w testach serologicznych przeciwciał anty-SARS-CoV-2 wskazuje na kontakt z nowym koronawirusem. Specyficzne przeciwciała w klasie IgG prawdopodobnie świadczą również o nabytej odporności na reinfekcję tym samym szczepem SARS-CoV-2 (2) – a zatem potencjalnie te osoby, które uzyskały wynik pozytywny badania w kierunku przeciwciał anty-SARS-CoV-2 (IgG), mogłyby wrócić do pełnej aktywności zawodowej i społecznej.

CDC rozpoczęło właśnie badania serologiczne (testy na przeciwciała) na szeroką skalę. Testy te będą prowadzone w trzech grupach:

  • społeczności skupione w dużych metropoliach z wysokim odsetkiem zachorowań, takich jak Nowy Jork
  • reprezentatywne osoby z całego kraju
  • pracownicy ochrony zdrowia

Urząd ds. Żywności i Leków (FDA – Food and Drug Administration) 1 kwietnia 2020 roku wydał warunkowe zezwolenie na przeprowadzenie tego typu badań. Obecnie trwają testy wśród członków pierwszej wytypowanej grupy (1).

Jak można wykorzystać badanie przeciwciał

Badania serologiczne mogą być szansą dla pracodawców (1) – sprawdzenie odporności może pozwolić na ocenę, kto jest w stanie wrócić do pracy bez ryzyka. Jest to szczególnie istotne wśród pracowników ochrony zdrowia – wynik testu mógłby pomóc wskazać osoby, które przeszły już zakażenie i mogą obecnie pomagać w opiece nad pacjentami z aktywną infekcją. Testy na przeciwciała (serologiczne) mogą być również pomocne w podjęciu decyzji o otwarciu granic (3). Wyniki badań można ponadto wykorzystać do śledzenia tzw. łańcucha zakażeń i badania „osób z kontaktu” (1). WHO podkreśla, że znajomość prawdziwej liczby przypadków pomoże ustalić częstość występowania i śmiertelność COVID-19 w różnych grupach wiekowych. Poznanie rzeczywistych rozmiarów pandemii ułatwi również podjęcie decyzji o tym, jak długo powinny trwać obowiązujące obostrzenia oraz powszechna kwarantanna (3).

Czy można nabyć odporność na SARS-CoV-2?

Nie potwierdzono jeszcze ostatecznie, czy i jak przeciwciała przeciwko SARS-CoV-2 korelują z odpornością. Badacze przypuszczają jednak, że przebyte zakażenie może ochronić przed ponowną infekcją w przyszłości.

W czasach, gdy miliony ludzi pozostają w domach, testy serologiczne przeprowadzane na szeroką skalę mogą być pierwszym krokiem w kierunku powrotu do „normalności”. Zdobycie szczegółowych informacji na temat COVID-19, w tym liczby osób, które przeszły tę infekcję, oraz profilu osób, które nie zachorowały, może pomóc naukowcom lepiej zrozumieć SARS-CoV-2 i sposób jego rozprzestrzeniania się (1) (4).

Opracowano na podstawie:

  1. Wagtendonk A. van, The CDC has begun testing blood for immunity against the coronavirus, [Online] 05 04 2020. [Zacytowano: 09 04 2020.] https://www.vox.com/science-and-health/2020/4/5/21208630/coronavirus-cdc-blood-test-immunity-serological-cellex.
  2. Bao L. i wsp., Reinfection could not occur in SARS-CoV-2 infected rhesus macaques, bioRxiv (Preprint). [Online] 14 03 2020. [Zacytowano: 16 04 2020.] https://doi.org/10.1101/2020.03.13.990226.
  3. Petherick A., Developing antibody tests for SARS-CoV-2, Lancet. 04, 2020, 395.
  4. Vogel G., These are answers we need. WHO plans global study to discover true extent of coronavirus infections, Science. [Online] 02 04 2020. [Zacytowano: 09 04 2020.] https://www.sciencemag.org/news/2020/04/these-are-answers-we-need-who-plans-global-study-discover-true-extent-coronavirus#.