Czego szukasz?

Zakażenia dróg oddechowych
Wróć
Wróć
test text

Znajdź laboratorium

Szczyt zachorowań w Polsce – kiedy nastąpi?

Utworzone przez Barbara Pawłowska
Szczyt zachorowań w Polsce – kiedy nastąpi? Czytanie zajmuje ok. 2 min
Czytanie zajmuje ok. 2 min
Spis treści:

Spółka ExMetrix 6 maja 2020 roku opublikowała najnowszą prognozę zachorowań na COVID-19 w Polsce. Analiza uwzględnia informacje o aktualnej sytuacji epidemicznej zarówno w naszym, jak i innych krajach.

Szczyt epidemii w Polsce

Analitycy informują, że kluczowym czynnikiem mającym wpływ na tempo wzrostu liczby chorych i przebieg zachorowań jest przestrzeganie panujących obostrzeń. Aktualnie coraz częściej można zaobserwować zgromadzenia osób oraz brak lub nieodpowiednie stosowanie maseczek ochronnych. Na przebieg prognozowanego modelu wpływają również aktualnie występujące ogniska zachorowań w kopalniach. Prognoza zachorowań na dzień 6 maja 2020 roku przewidywała 14 530 zakażonych, wartość rzeczywista wyniosła 14 740 osób. Wartość prognozowana na dzień 7 maja 2020 roku to 14 770.

Liczba zachorowań bez przestrzegania obostrzeń

Analitycy ExMetrix poinformowali także, że gdyby w Polsce wprowadzone obostrzenia były za mało restrykcyjne lub nie były przestrzegane, aktualnie liczba chorych mogłaby wynosić nawet 60 000. Zarówno w poprzednich, jak i w najnowszym raporcie podkreśla się, że kluczowym czynnikiem mającym wpływ na liczbę zakażeń jest izolacja społeczna.

„Luzowanie obostrzeń jest istotne zarówno ze względu na gospodarkę, jak również z powodu ‘granic wytrzymałości społecznej’. Należy to jednak robić bardzo rozsądnie, obserwując wpływ tych działań na sytuację związaną z epidemią” – mówi Ryszard Łukoś, główny analityk ExMetrix.

Model przebiegu epidemii koronawirusa w Polsce

W budowie modelu przebiegu epidemii zostały uwzględnione następujące obszary informacyjne:

  • dotychczasowy przebieg pandemii w wielu krajach
  • czynniki meteorologiczne
  • stan opieki zdrowotnej w danym kraju
  • stan kondycji zdrowotnej społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem czynników ryzyka, takich jak choroby onkologiczne, kardiologiczne, cukrzyca i otyłość
  • struktura demograficzna społeczeństwa (szczególnie odsetek ludzi w podeszłym wieku)
  • poziom restrykcji stosowanych przez władze i przestrzeganie ich przez obywateli

Przy budowie modelu wykorzystano technologię z zakresu sztucznej inteligencji.

Opracowano na podstawie: http://www.exmetrix.com/pl/posty/koronawirus-w-polsce-aktualna-prognoza-exmetrix/.