Czego szukasz?

Choroby tropikalne
Wróć
Wróć
test text

Znajdź laboratorium

Szczepionka, która miała być cudownym środkiem profilaktycznym, okazała się koszmarem filipińskich dzieci

Utworzone przez Barbara Pawłowska
szczepionka Czytanie zajmuje ok. 4 min
Czytanie zajmuje ok. 4 min
Spis treści:

Szczepionka na dengę Dengvaxia, której celem miała być ochrona setek tysięcy dzieci zamieszkujących tereny szczególnie narażone na tę chorobę tropikalną, okazała się niebezpieczna. Według producenta szczepionki, czyli francuskiego giganta farmaceutycznego Sanofi Pasteur, na Filipinach ok. 10% z ponad 800 tys. zaszczepionych dzieci w wieku szkolnym cierpi z powodu ciężkiej postaci dengi.

Po tym wstrząsającym ogłoszeniu na Filipinach wstrzymano krajowy program szczepień na dengę, a rząd tego państwa zażądał wielomiliardowego odszkodowania od producenta szczepionki.

Jaka jest historia szczepionki Dengvaxia?

2014

Dengvaxia pomyślnie kończy dwa równoległe badania kliniczne III fazy, które porównują bezpieczeństwo i skuteczność nowego leczenia.

Filipiny są wśród 10 krajów, które biorą udział w badaniu.

2015

Filipiny udzielają firmie Sanofi Pasteur pozwolenia na dopuszczenie do obrotu szczepionki Dengvaxia, dzięki czemu jest to pierwsza szczepionka, która uzyskała licencję na zapobieganie dendze w Azji.

Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zatwierdza lek zapobiegający chorobom wywoływanym przez wszystkie cztery typy wirusa dengi u osób w wieku od 9 do 45 lat, mieszkających na obszarach wysokiego ryzyka.

Luty 2016

Filipiny, pod przewodnictwem sekretarza zdrowia, są gospodarzem ogólnoświatowej premiery Dengvaxii.

Marzec 2016

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) publikuje dokument mówiący, że Dengvaxia „może być nieskuteczna lub może nawet zwiększyć to ryzyko zachorowania u osób, które są seronegatywne (nie miały jeszcze dengi) w momencie pierwszego szczepienia”.

WHO wzywa do przeprowadzenia dalszych badań nad szczepionką.

Sekretarz zdrowia na Filipinach finansuje zakup szczepionek.

Kwiecień 2016

Filipiński rząd rozpoczyna szkolny program szczepień na dengę (uczniowie otrzymają trzy dawki, które będą podawane co sześć miesięcy).

Lipiec 2016

WHO wydaje kolejny raport, informujący, że Dengvaxia „może działać jak cicha, naturalna infekcja, która sprawia, że ​​u osób seronegatywnych podczas pierwszego kontaktu z wirusem dengi organizm reaguje jak podczas wtórnej infekcji”.

Innymi słowy szczepionka „może być nieskuteczna lub teoretycznie może nawet zwiększyć ryzyko hospitalizacji lub ciężkiego przebiegu choroby  u tych, którzy są seronegatywni w momencie pierwszego szczepienia, niezależnie od wieku”.

W tym samym miesiącu sekretarz zdrowia wydaje uchwałę tymczasowo zawieszającą szkolny program szczepień na dengę. Tylko 489 tys. uczniów, którzy otrzymali pierwszą dawkę, przyjmowałoby drugą i trzecią.

Wrzesień 2016

Departament Zdrowia na Filipinach przechodzi do kontynuacji programu szczepień.

W tym samym miesiącu w literaturze medycznej opublikowano wyniki badania, które mówią, że Dengvaxia może doprowadzić do zwiększenia liczby przypadków choroby, jeśli nie zostanie prawidłowo wdrożona.

„W przeciwieństwie do większości chorób, kiedy po raz drugi pojawi się denga, prawdopodobieństwo wystąpienia poważniejszej choroby jest większe niż po pierwszym” – napisano.

Listopad 2017

Sanofi Pasteur ogłasza wyniki nowej analizy danych klinicznych, która wykazała, że ​​Dengvaxia jest bardziej ryzykowna u osób, które wcześniej nie były zarażone wirusem.

„W przypadku osób, które wcześniej nie były zakażone wirusem dengi, analiza wykazała, że ​​w dłuższej perspektywie może wystąpić więcej przypadków ciężkiej choroby po szczepieniu z powodu kolejnego zakażenia dengą” – napisano.

Dodano, iż „w przypadku osób, które nie były wcześniej zarażone wirusem dengi, szczepienia nie powinny być zalecane”.

Grudzień 2017

Po oświadczeniu Sanofi Pasteur sekretarz zdrowia na Filipinach zarządza tymczasowe zawieszenie programu szczepień przeciwko dendze.

Departament Sprawiedliwości zleca Krajowemu Biuru Śledczemu przyjrzenie się programowi szczepień przeciwko dendze.

FDA zawiesza sprzedaż i dystrybucję Dengvaxii.

WHO twierdzi, że nigdy nie zalecała używania Dengvaxii w krajowych programach szczepień.

Opracowano na podstawie:

  1. http://www.who.int/wer/2016/wer9130.pdf?ua=1
  2. http://cnnphilippines.com/news/2017/12/09/The-Dengvaxia-controversy.html
  3. http://www.who.int/immunization/diseases/dengue/q_and_a_dengue_vaccine_dengvaxia_use/en/