Czego szukasz?

Alergie
Wróć
Wróć
test text

Znajdź laboratorium

Dlaczego wynik testu EUROLINE, który uzyskałem, jest rozbieżny z testem skórnym?

Utworzone przez Michał Podkalicki
Rozbieżny wynik testów Czytanie zajmuje ok. 2 min
Czytanie zajmuje ok. 2 min
Spis treści:

U osób z predyspozycją do alergii kontakt z alergenem prowadzi do produkcji specyficznych przeciwciał IgE. Przeciwciała swobodnie krążące we krwi pacjenta nazywamy wolnymi przeciwciałami IgE, ponieważ nie są związane z innymi białkami.

Na komórkach układu odpornościowego znajdują się receptory dla przeciwciał IgE – to właśnie do nich przyłączają się wolne krążące przeciwciała. Mówimy wówczas o przeciwciałach IgE związanych z komórkami. Jeśli do takiego kompleksu: receptor–przeciwciało zostanie przyłączony alergen, prowadzi to do uwolnienia szeregu substancji, które odpowiadają za typowe objawy alergii, jak: kichanie, świąd skóry, wysypka itp.

Testy skórne i serologiczne testy EUROLINE to dwie odmienne metody diagnostyczne, które wykrywają różne populacje przeciwciał IgE. Testy skórne wykrywają IgE związane z komórkami układu odpornościowego, które są zlokalizowane w skórze. Natomiast testy EUROLINE wykrywają wolne, krążące we krwi przeciwciała IgE. Obie metody wykazują bardzo dużą zgodność wyników, jednak w nielicznych przypadkach możliwe są rozbieżności wynikające z diagnostyki dwóch różnych populacji przeciwciał IgE.

Kolejną możliwą przyczyną może być różna reaktywność ekstraktów alergenowych użytych do produkcji testów. Nie istnieją międzynarodowe wzorce ekstraktów alergenowych, które standaryzowałyby obie metody. Na reaktywność ekstraktów wpływa nie tylko jakość źródła, z którego zostały pozyskane, ale również wiele innych czynników, jak: proces ekstrakcji, temperatura przechowywania itp.

Dlatego bardzo ważne jest, aby wyniki testów zawsze były interpretowane łącznie z objawami klinicznymi pacjenta.