Czego szukasz?

Choroby tropikalne
Wróć
Wróć
test text

Znajdź laboratorium

Hanta

Hantawirusy, należące do rodziny Hantaviridae, mają zasięg globalny i są odpowiedzialne za ponad 150 tysięcy przypadków zachorowań rocznie. Zróżnicowane ze względu na obszar występowania różne serotypy są przenoszone przez różne gatunki myszy i szczurów. Wirusy te powodują trwałe, bezobjawowe infekcje u tych gryzoni i są wydzielane wraz ze śliną, kałem oraz moczem. Najnowsze doniesienia mówią również o przenoszeniu hantawirusów przez owady. Zakażenie u człowieka następuje głównie poprzez wdychanie kurzu i aerozoli, a czasem także przez błony śluzowe i spożycie zakażonej żywności. Zakażenia wirusami hanta można podzielić na kilka jednostek chorobowych:

  • gorączka krwotoczna z zespołem nerkowym HFRS (ang. hemorrhagic fever with renal syndrome) – charakteryzuje się niewydolnością nerek i manifestacjami krwotocznymi, od wybroczyn po poważne wewnętrzne krwotoki
  • zespół płucny związany z hantawirusem HPS (ang. hantavirus pulmonary syndrome) – charakterystyczne jest zapalenie płuc
  • zespół sercowo-płucny związany z hantawirusem HCPS (ang. hantavirus cardiopulmonary syndrome) – charakterystyczne jest zapalenie płuc i dysfunkcja sercowo-naczyniowa

Większość przypadków HFRS jest zgłaszana w Azji, a konkretniej w Chinach. Wiele występuje także w Europie oraz w obu Amerykach i Afryce. Według danych Państwowego Zakładu Higieny w Polsce do końca stycznia 2024 roku rozpoznano łącznie 242 przypadki HFRS, jednak uważa się te dane za niedoszacowane.

Objawy

Okres inkubacji hantawirusów wynosi od 2 do 4 tygodni, w wyjątkowych przypadkach od 5 do 60 dni. Zakażenie zazwyczaj wiąże się z zaburzeniami funkcji śródbłonka ze zwiększoną przepuszczalnością naczyń krwionośnych oraz spadkiem ciśnienia. W HFRS poważnie uszkodzone zostają nerki, w HPS płuca, śledziona oraz pęcherzyk żółciowy, a w HCPS dodatkowo mięsień sercowy. Choroba ta w Polsce jest nadal mało znana i często nie jest uwzględniana w diagnostyce różnicowej ostrego uszkodzenia nerek.

W porównaniu z HFRS, HCPS jest cięższą formą, charakteryzującą się wyższymi wskaźnikami śmiertelności, wynoszącymi od około 30 do 50%.

Diagnostyka

Podstawą diagnostyki zakażeń hantawirusami jest analiza obrazu klinicznego i wyników badań serologicznych. Hodowle komórkowe wirusów są trudne do namnażania. Wykrywanie wirusowego RNA we krwi metodą PCR może być wykonywane tylko w ciągu pierwszych kilku dni po zakażeniu, ponieważ faza wiremii (przedostanie się wirusa do krwi, gdzie następuje jego namnażanie) jest bardzo krótka i kończy się po wystąpieniu pierwszych objawów.

Najczęściej stosowane testy serologiczne to testy ELISA, pozwalające na oznaczenie przeciwciał w klasach IgM i IgG. Przeciwciała IgM przeciw hantawirusom są wytwarzane na wczesnym etapie, któremu towarzyszą objawy infekcji, i zwykle zanikają po 2 lub 3 miesiącach; przeciwciała IgG pojawiają się kilka dni później i mogą utrzymywać się przez kilka lat, a nawet całe życie pacjenta.

Testy immunofluorescencji pośredniej są również regularnie stosowane do diagnostyki, ale mają niższą swoistość. Ponadto opracowano szybkie, użytkowe testy immunochromatograficzne, które są dostępne komercyjnie.

Leczenie i profilaktyka

Obecnie nie istnieje żadna specyficzna terapia zakażeń hantawirusami, leczy się jedynie objawy. Zaleca się, aby pacjenci z HCPS i ciężkim HFRS byli hospitalizowani w celu ścisłego monitorowania ich stanu i zapewnienia specjalistycznej opieki.

Niedawne badania rybawiryny wykazały aktywność przeciwhantawirusową in vitro i in vivo. Badania kliniczne na chińskich pacjentach z HFRS sugerują, że terapia rybawiryną może znacząco zmniejszyć wskaźnik śmiertelności, jeśli jest zapoczątkowana w ciągu pierwszych 5 dni od wystąpienia objawów.

Do tej pory ani w USA, ani w Europie nie została zatwierdzona do stosowania żadna szczepionka, a więc jedynymi sposobami minimalizowania ryzyka chorób wywoływanych przez hantawirusy są świadomość społeczna i środki ostrożności.


Opracowano na podstawie:

  1. Brocato R.L. et al., Progress on the Prevention and Treatment of Hantavirus Disease, Viruses 2019; 11 (610): 1–14, doi:10.3390/v11070610.
  2. Avsic-Zupanc T. et al., Hantavirus infections, Clinical Microbiology and Infection 2019; 21: 6–16, http://dx.doi.org/10.1111/1469-0691.12291.