Czego szukasz?

Choroby tropikalne
Wróć
Wróć
test text

Znajdź laboratorium

Przypadek kliniczny – zapalenie mózgu wirusem Zachodniego Nilu

Utworzone przez Izabella Podsiadły
komar Czytanie zajmuje ok. 3 min
Czytanie zajmuje ok. 3 min
Spis treści:

Hirsch i Warner opisali przypadek 38-letniej kobiety, mieszkanki USA stanu Massachusetts, u której pojawiły się mocny ból głowy, światłowstręt i gorączka. W sierpniu 10 dni wcześniej przebywała przez 8 dni w Saint Louis, gdzie pacjentka spędzała wakacje , spacerując po lesie i odwiedzając zoo. Dzień przed wystąpieniem objawów kobieta zauważyła ukąszenie komara i usunęła kleszcza swojemu psu. Cztery dni później pojawiła się u niej gorączka (+40°C), dreszcze, tachykardia (czyli inaczej częstoskurcz), zaburzenia świadomości, majaczenie i senność. Dodatkowo wystąpiły sztywność karku oraz objaw Kerniga, który jest charakterystycznym objawem związanym z zajęciem opon mózgowych przez stan zapalny.

Diagnostyka

Ze względu na objawy wskazujące na zapalenie mózgu do badań pobrano płyn mózgowo-rdzeniowy (PMR). Pora roku, kontakt z owadami i podróż sugerują na możliwość wystąpienia kilku różnych arbowirusowych zapaleń mózgu, w tym także zapalenia mózgu Zachodniego Nilu.

Poza badaniami ogólnymi pacjentce zlecono wykonanie badań serologicznych w kierunku przeciwciał swoistych dla niektórych drobnoustrojów. W PMR wykryto przeciwciała w klasie IgM specyficzne dla wirusa Zachodniego Nilu.

Leczenie

Pacjentkę poddano z powodu zapalenia opon leczeniu empirycznego, które polega na wprowadzeniu bezzwłocznego podania leków. W przypadkach zakażeń zagrażających życiu stosuje się te antybiotyki, które zgodnie z aktualną wiedzą są skuteczne wobec danego rodzaju drobnoustroju. Leczenie to utrzymywano do momentu uzyskania wyników wcześniej zleconych badań.

Odpowiedź na leczenie

W 5. dniu zakażenia pogłębiły się trudności w nawiązaniu logicznego kontaktu z pacjentką. W 6. dniu nie potrafiła odróżnić prawej kończyny od lewej, ale zmniejszył się ból głowy i odpowiadała logicznie na pytania. Siódmego dnia pojawiły się drżenia prawego ramienia, a ósmego dnia uległ poprawie stan jej świadomości. W 9. dniu wykonany został rezonans magnetyczny mózgu, który nie wykazał odchyleń od stanu normalnego. Dzień później stan pacjentki bardzo się poprawił i 11. dnia została wypisana ze szpitala do domu.

W odróżnieniu do zapaleń opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu wywoływanych przez wirusa opryszczki pospolitej (HSV, ang. Herpes Simplex Virus), infekcje wywoływane przez flawiwirusy (w tym przez wirusa Zachodniego Nilu) wycofują się zwykle, nie pozostawiając poważniejszych następstw.

Opracowano na podstawie: Hirsch M.S., Werner B., A 38-Year-Old Woman with Fever, Headache, and Confusion, N Engl J Med 2003; 348: 2239–2247.