Czego szukasz?

Zakażenia dróg oddechowych
Wróć
Wróć
test text

Znajdź laboratorium

Jak zmniejszyć ryzyko infekcji SARS-CoV-2

Utworzone przez Barbara Pawłowska
dezynfekowanie rąk Czytanie zajmuje ok. 2 min
Czytanie zajmuje ok. 2 min
Spis treści:

Jednym z kluczowych problemów związanych z opanowaniem obecnej sytuacji epidemicznej na świecie jest możliwość bezobjawowego lub skąpo objawowego przebiegu infekcji SARS-CoV-2. Osoby zakaźne mogą nawet nie wiedzieć, że powinny poddać się izolacji w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się patogenu i nieświadomie przenoszą go na innych. Nadzieją na zahamowanie pandemii są masowe szczepienia, które rozpoczęły się w Polsce pod koniec 2020 roku, oraz skuteczna współpraca nas wszystkich opierająca się głównie na przestrzeganiu podstawowych zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego.

Dlaczego warto stosować się do obostrzeń

Wszyscy są już zmęczeni przedłużającymi się obostrzeniami i marzą o powrocie do normalności – dzieci tęsknią za rówieśnikami ze szkolnych ławek, studenci za spotkaniami integracyjnymi, rodzice za otwartymi przedszkolami, a jeszcze inni za możliwością pójścia do restauracji czy do kina. Nie ma wątpliwości, że pandemia COVID-19 wywarła duży wpływ na nasze życie towarzyskie, psychiczne oraz sytuację gospodarczą. Jednak nie możemy zapominać, że tylko właściwe zasady izolacji chorych osób oraz stosowanie się do narzuconych obostrzeń mogą pomóc w ochronie przed kolejną (czwartą już!) falą zachorowań. Skuteczność wprowadzanych zasad jest poddawana ciągłej ocenie, a wyniki dotychczasowych obserwacji powinny być wskazówką dla dalszego postępowania.

Ryzyko zakażenia SARS-CoV-2 – czynniki

Badania ognisk COVID-19 oraz analiza zachowania osób, które uniknęły zakażenia SARS-CoV-2, wykazały, że zagrożenie infekcją jest wyższe:

  • w słabo wentylowanych pomieszczeniach, gdy zachodzi długotrwały bliski kontakt (powyżej 15 minut) w połączeniu z nieprawidłowym stosowaniem masek ochronnych lub ich brakiem
  • u osób, które spożywały posiłki w restauracjach oraz odwiedzały bary i kawiarnie, co prawdopodobnie ma związek z bliskim kontaktem z innymi osobami bez zachowania odpowiedniego dystansu i maski ochronnej
  • wśród osób, które nie stosowały się do zakazu zgromadzeń i limitu spotkań