Czego szukasz?

Neurologia
Wróć
Wróć
test text

Znajdź laboratorium

Neurologiczne zespoły paranowotworowe – jak powstają?

Utworzone przez Katarzyna Buska-Mach
Lekarz neurolog tłumaczący coś innym lekarzom Czytanie zajmuje ok. 2 min
Czytanie zajmuje ok. 2 min
Spis treści:

Neurologiczne zespoły paranowotworowe (NZP) to neurologiczne powikłania chorób nowotworowych, które nie są wywołane przerzutami ani bezpośrednim wpływem (naciek, ucisk) rozwijającego się nowotworu. Często objawy neurologiczne wyprzedzają wystąpienie objawów klinicznych typowych dla danego guza i stanowią jedyne dolegliwości pacjenta.

Neurologiczne zespoły paranowotworowe – mechanizm powstawania

Przyczyna NZP nie jest do końca poznana. Najprawdopodobniej w ich powstawaniu kluczową rolę odgrywają mechanizmy immunologiczne, czyli związane z działaniem układu odpornościowego. U pacjentów występuje krzyżowa reakcja układu odpornościowego zapoczątkowana przez obecność nowotworu, a następnie skierowana przeciw antygenom (charakterystycznym cząsteczkom) ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. Istotną rolę w niszczeniu neuronów odgrywają:

  • produkowane przeciwciała onkoneuronalne (antyneuronalne, powiązane z obecnością nowotworu),
  • komórki układu odpornościowego, tzw. cytotoksyczne limfocyty T

Celem odpowiedzi immunologicznej są neurony i komórki gleju (drugi obok komórek nerwowych składnik tkanki nerwowej większości struktur układu nerwowego), w tym:

  • móżdżku i pnia mózgu
  • układu limbicznego
  • rdzenia kręgowego
  • zwojów korzeni grzbietowych
  • siatkówki

Współwystępowanie neurologicznych zespołów paranowotworowych z nowotworami dotyczy od 1% do 10–15% chorych w zależności od analizowanej grupy.

Badania w NZP

Właściwe i szybkie rozpoznanie NZP jest kluczowe dla zdrowia, a często i życia chorego. Objawy neurologiczne u 70–80% pacjentów wyprzedzają wykrycie nowotworu złośliwego. Stwierdzenie obecności przeciwciał onkoneuronalnych wskazuje na paranowotworowy (paraneoplastyczny) charakter dolegliwości i pozwala ukierunkować dalsze badania na poszukiwanie nowotworu, co daje szansę na szybkie wykrycie guza i całkowite wyleczenie.