Czego szukasz?

Neurologia
Wróć
Wróć
test text

Znajdź laboratorium

NZP

Neurologiczne zespoły paranowotworowe (NZP) to zróżnicowana grupa zaburzeń neurologicznych związanych z występowaniem nowotworu. Nie są one jednak spowodowane miejscowym działaniem nowotworu, jego przerzutami ani skutkami ubocznymi terapii. Rozpoznanie NZP zazwyczaj poprzedza pojawienie się objawów pierwotnego nowotworu. Kluczową rolę w diagnostyce NZP odgrywają przeciwciała antyneuronalne.

Neurologiczne zespoły paranowotworoweprzyczyny i częstość występowania

Przyczyną powstawania NZP jest najprawdopodobniej występująca krzyżowa reakcja układu odpornościowego, początkowo skierowana przeciwko rozwijającemu się nowotworowi, a następnie przeciwko własnym komórkom ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego – co powoduje objawy neurologiczne.

NZP rozwija się średnio u 1 pacjenta na 300 chorych na nowotwór, przy czym w przypadku niektórych nowotworów NZP może dotyczyć nawet 10–15% wszystkich pacjentów.

Neurologiczne zespoły paranowotworowe – objawy

Występowanie objawów NZP wyprzedza zazwyczaj rozpoznanie nowotworu, co podnosi ich znaczenie kliniczne, ponieważ prawidłowa diagnoza NZP może skutkować ukierunkowaną diagnostyką onkologiczną i wykryciem, w drugiej kolejności, u pacjenta nowotworu. W związku z tym w przypadku podejrzenia NZP pacjent powinien zostać skierowany również do onkologa.

Objawy neurologiczne NZP zwykle rozwijają się w okresie od kilku dni do kilku miesięcy. W niektórych przypadkach początek objawów jest tak nagły, a ich nasilenie tak duże, że stawiane jest wstępne rozpoznanie udaru mózgu lub choroby psychicznej. Znane są również przypadki pacjentów, u których NZP rozwijało się powoli i było błędnie rozpoznawane jako przewlekła choroba neurodegeneracyjna.

Neurologiczne zespoły paranowotworowe – podział

NZP podzielono na trzy grupy w zależności od ich związku z ryzykiem wystąpienia nowotworu. Wyróżnia się:

  • fenotypy wysokiego ryzyka – wcześniej znane jako „klasyczne NZP”, mają często „podłoże nowotworowe”, dlatego ich rozpoznanie powinno prowadzić do poszukiwania nowotworu
  • fenotypy średniego ryzyka – wcześniej znane jako „nieklasyczne NZP”, to zaburzenia neurologiczne, które mogą wystąpić z obecnością nowotworu lub bez
  • fenotypy epidemiologicznie niezwiązane z nowotworem

Neurologiczne zespoły paranowotworowe – przeciwciała

W diagnostyce NZP kluczową rolę odgrywa badanie przeciwciał antyneuronalnych. Ich diagnostyka polega na pobraniu próbki pacjenta (krwi i/lub płynu mózgowo-rdzeniowego) i zbadaniu jej pod kątem obecności tych specyficznych przeciwciał. Wyniki tych testów mogą pomóc lekarzowi zdiagnozować oraz lepiej zrozumieć przyczynę niepokojących objawów neurologicznych i dostosować odpowiednie leczenie.

Zidentyfikowane do tej pory przeciwciała mające znaczenie w diagnostyce NZP można podzielić ze względu na ryzyko wystąpienia nowotworu.

Neurologiczne zespoły paranowotworowe – leczenie

Leczenie NZP zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj rozpoznanego NZP, jego nasilenie, obecność nowotworu oraz ogólny stan zdrowia pacjenta. Główne cele terapii obejmują kontrolę objawów neurologicznych i leczenie choroby nowotworowej (jeśli zostanie wykryta). Leczenie nowotworu zwykle prowadzi do poprawy stanu pacjenta i wycofywania się zaburzeń neurologicznych, jednak przebiega ono różnie i nie zawsze zakończone jest powodzeniem.