Czego szukasz?

Neurologia
Wróć
Wróć
test text

Znajdź laboratorium

Wynik i interpretacja

Przeciwciała antyneuronalne są obecnie intensywnie badane przez naukowców. Liczba znanych autoprzeciwciał dynamicznie wzrasta każdego roku, a związek pomiędzy ich występowaniem a objawami neurologicznymi i chorobami nowotworowymi jest niezwykle skomplikowany. W związku z tym wyniki badań w kierunku przeciwciał antyneuronalnych powinien zawsze interpretować lekarz!

Wynik testu – NZP

Przeciwciała antyneuronalne mają kluczowe znaczenie dla rokowania pacjenta, ponieważ ich wykrycie może wskazywać na wcześniej nierozpoznaną chorobę nowotworową. Dzięki temu istnieje szansa na wykrycie nowotworu w początkowym jego stadium i całkowite wyleczenie pacjenta.

Rozpoznanie nowotworu u chorego z NZP pozwala na wprowadzenie odpowiedniego leczenia przeciwnowotworowego, co w konsekwencji pozwala uzyskać poprawę stanu neurologicznego. Poszczególne rodzaje przeciwciał antyneuronalnych towarzyszą określonym nowotworom, dlatego pozwalają na celowane poszukiwanie guza. Zależność ta jest na tyle silna, że wcześniejsze wykrycie nowotworu w innej niż spodziewana lokalizacji wskazuje na konieczność poszukiwania pierwotnego nowotworu w innym miejscu.

Wynik testu – AZM

W przypadku podejrzenia autoimmunologicznego zapalenia mózgu wykrycie przeciwciał antyneuronalnych może być wskazówką przy wyborze odpowiedniej terapii. Oprócz leków przeciwpsychotycznych, uspokajających oraz psychoterapii, pacjenci z autoimmunologicznym zapaleniem mózgu poddawani są również immunoterapii. Ponadto niektóre przeciwciała są silnie związane z konkretnymi objawami klinicznymi, np.:

  • przeciwciała anty-NMDAR – nowo pojawiająca się psychoza, gorączka i zaburzenia ruchowe, głównie u młodych pacjentów
  • przeciwciała anty-LGI1 – napady padaczkowe ograniczone do okolicy twarzowo-ramiennej, głównie u starszych mężczyzn

Wynik testu – NMOSD

Badania w kierunku charakterystycznych przeciwciał (biomarkerów) odgrywają istotną rolę w przypadku podejrzenia u pacjenta NMOSD. Przeciwciała anty-AQP4 charakteryzują się bardzo wysoką swoistością (85–99%) dla NMOSD i są wykrywane u większości pacjentów (68–91%). Z kolei przeciwciała anty-MOG pozwalają na diagnostykę NMOSD u pacjentów negatywnych dla przeciwciał anty-AQP4. Występują one u 7–42% pacjentów negatywnych dla przeciwciał anty-AQP4 i są charakterystyczne dla nowej jednostki chorobowej – tzw. MOGAD (ang. MOG antibody disease).

Wynik testu – neuropatie

Przeciwciała przeciwko gangliozydom odgrywają kluczową rolę w diagnostyce nabytych neuropatii o podłożu immunologicznym, takich jak zespół Guillaina-Barrégo (GBS) i jego warianty, np. zespół Millera-Fishera (MFS). Pozytywny wynik testu na obecność przeciwciał antygangliozydowych może być pomocny, zwłaszcza gdy diagnoza jest wątpliwa, ale negatywny wynik testu nie wyklucza GBS. Przeciwciała anty-GQ1b występują nawet u 90% pacjentów z MFS i dlatego mają większą wartość diagnostyczną u pacjentów z podejrzeniem MFS niż u pacjentów z klasycznym GBS lub innymi wariantami.

W przebiegu polineuropatii wykrywane są specyficzne przeciwciała antygangliozydowe: anty-GM1, -GM2, -GM3, -GD1a, -GD1b, -GT1b, -GQ1b.

Wynik testu – miastenia

U większości pacjentów z miastenią stwierdza się obecność kilku typów przeciwciał, skierowanych głównie przeciwko receptorowi acetylocholiny (AChRAb) i kinazie tyrozynowej specyficznej dla mięśni (anty-MuSK). AChRAb są biomarkerem miastenii, a ich obecność, zwłaszcza wysokie miano, przy charakterystycznym obrazie klinicznym, rozstrzyga o rozpoznaniu miastenii. Ponadto AChRAb cechuje wysoka prewalencja (częstość występowania): u 90% pacjentów z miastenią uogólnioną, u 60% z postacią oczną, ale najbardziej charakterystyczne są dla miastenii związanej z grasiczakiem – występują u 100% chorych.

Wynik testu – zespół sztywnego człowieka

Pozytywne wyniki badań przeciwciał anty-GAD i anty-amfifizyna odgrywają ważną rolę w diagnostyce zespołu sztywnego człowieka. Ich wykrycie wspiera postawienie diagnozy i umożliwia wdrożenie odpowiedniego leczenia, mającego na celu kontrolę objawów oraz poprawę jakości życia pacjenta. Przeciwciała anty-GAD świadczą zwykle o nienowotworowym podłożu zespołu sztywnego człowieka, natomiast przeciwciała anty-amfifizyna mogą być związane z rozwijającym się w organizmie pacjenta nowotworem (tzw. podłoże paraneoplastyczne).

Wynik testu – choroba Alzheimera

Diagnostyka w kierunku choroby Alzheimera (AD) obejmuje badania obrazowe (m.in. tomografię komputerową), jak i badania biomarkerów (beta-amyloid 1-40, beta-amyloid 1-42, białko tau oraz białko p-tau) w płynie mózgowo-rdzeniowym. Charakterystyczne dla AD jest obniżenie stężenia beta-amyloidu 1-42 oraz wzrost stężenia całkowitego białka tau i p-tau w płynie mózgowo-rdzeniowym. Jeżeli występują charakterystyczne objawy demencji, a otrzymane wyniki badań obrazowych i laboratoryjnych są spójne i interpretowane przez lekarza jako zgodne z AD, kolejne kroki obejmują ujawnienie rozpoznania pacjentowi i jego rodzinie.

Co oznacza wynik badania przeciwciał antyneuronalnych

Wynik badania w kierunku przeciwciał antyneuronalnych świadczy jedynie o ich braku lub obecności w próbce pobranej od pacjenta (np. we krwi lub płynie mózgowo-rdzeniowym). Wykrycie przeciwciał antyneuronalnych nie zawsze oznacza rozwój choroby o podłożu autoimmunizacyjnym. Należy pamiętać, że te przeciwciała mogą być wykrywane również u niewielkiego odsetka osób zdrowych. Ostateczną diagnozę postawić może jedynie lekarz na podstawie charakterystycznych objawów i analizy wyników badań obrazowych (np. rezonansu magnetycznego lub tomografii komputerowej) i laboratoryjnych. W przypadku otrzymania tzw. spójnych wyników badań, które są zgodne z objawami i historią medyczną pacjenta, lekarz może zlecić badania uzupełniające lub postawić ostateczne rozpoznanie oparte o aktualną wiedzę medyczną. W przypadku pytań dotyczących badań przeciwciał antyneuronalnych lub innych aspektów diagnostyki neurologicznej zawsze warto skonsultować się z lekarzem. Należy pamiętać, że każdy przypadek może być inny i to lekarz decyduje, która metoda badania oraz rodzaj testu będą najbardziej odpowiednie dla danego pacjenta.