Czego szukasz?

Neurologia
Wróć
Wróć
test text

Znajdź laboratorium

Choroba Alzheimera

Choroba Alzheimera (ang. Alzheimer’s disease, AD) jest najczęstszą przyczyną demencji na świecie. Jest postępującą chorobą neurodegeneracyjną, prowadzącą do utraty neuronów w mózgu. U podłoża AD leży proces charakteryzujący się gromadzeniem w mózgu złogów beta-amyloidu oraz splątków neurofibrylarnych złożonych z nadmiernie fosforylowanego białka tau. Pierwsze objawy zazwyczaj pojawiają się powyżej 60. roku życia, ale procesy patologiczne, które skutkują neurodegeneracją, mogą rozpoczynać się nawet 30 lat wcześniej. Ocenia się, że obecnie w Polsce aż 600 tysięcy osób może cierpieć na alzheimera lub inne pokrewne choroby, a prognozy sugerują, że do 2050 roku liczba ta może się podwoić, osiągając poziom przekraczający nawet 1,2 miliona chorych.

Choroba Alzheimera – objawy

Choroba Alzheimera to postępujące schorzenie mózgu, które powoduje m.in. stopniową utratę pamięci i zdolności do wykonywania codziennych czynności. Objawy choroby Alzheimera mogą różnić się w zależności od stadium choroby i indywidualnych cech pacjenta, ale obejmują m.in.:

  • problemy z pamięcią krótko- i długotrwałą, zwłaszcza z zapamiętywaniem nowych informacji
  • trudności w wykonywaniu zwykłych, codziennych czynności, takich jak gotowanie, ubieranie się czy utrzymywanie porządku
  • dezorientację w czasie i przestrzeni, np. zapominanie o dniu tygodnia lub miejscu, w którym chory się znajduje
  • problemy z logicznym myśleniem, podejmowaniem decyzji i rozwiązywaniem problemów
  • zmiany w nastroju, takie jak depresja, lęk, drażliwość, nadmierna podejrzliwość
  • zmiany w zachowaniu, np. nadmierna apatia, utrata zainteresowania dotychczasowymi aktywnościami, niekiedy agresja

W miarę postępu choroby objawy mogą się pogłębiać, prowadząc do coraz większego upośledzenia funkcji poznawczych i codziennego funkcjonowania. Ważne jest, aby nie lekceważyć pierwszych symptomów i skonsultować się z lekarzem, umożliwiając rozpoczęcie diagnostyki w kierunku AD na wczesnym etapie choroby.

Choroba Alzheimera – biomarkery

Biomarkery obecne w płynie mózgowo-rdzeniowym odgrywają istotną rolę w diagnozowaniu choroby Alzheimera. Zalicza się do nich:

  • beta-amyloid 1-42
  • beta-amyloid 1-40
  • białko tau (oznacza się zarówno białko tau całkowite, jak i fosforylowane białko tau, tj.p-tau)

Charakterystyczne dla choroby Alzheimera jest obniżenie stężenia Aß1-42 oraz wzrost stężenia całkowitego białka tau i p-tau w płynie mózgowo-rdzeniowym.

Badania naukowe wykazały, że biomarkery AD mogą być podwyższone jeszcze przed wystąpieniem widocznych objawów alzheimera. Udowodniono, że proces patologiczny związany z AD może rozpoczynać się wiele lat przed pojawieniem się klinicznych symptomów. Z tego powodu badanie biomarkerów może mieć ogromne znaczenie w identyfikowaniu osób zagrożonych rozwojem AD.