Czego szukasz?

Borelioza
Wróć
Wróć
test text

Znajdź laboratorium

Na czym polegają kontrowersje wokół metody ILADS

Utworzone przez Patryk Matuszek
kleszcz na dłoni Czytanie zajmuje ok. 2 min
Czytanie zajmuje ok. 2 min
Spis treści:

Rada Ekspertów Naczelnej Izby Lekarskiej 26 lipca 2023 r. opublikowała komunikat, w którym sprzeciwia się stosowaniu u pacjentów z rozpoznaniem boreliozy długotrwałej antybiotykoterapii, zwanej metodą ILADS. Według ekspertów terapia ta nie posiada wystarczających podstaw klinicznych i wiąże się z wieloma działaniami niepożądanymi. Rada Ekspertów NIL podkreśla, że wszystkie zalecenia dotyczące przewlekłego leczenia metodą ILADS zostały opracowane na podstawie bardzo niskiej jakości dowodów medycznych. NIL negatywnie ocenia samą metodę ILADS i przestrzega przed jej stosowaniem, które stoi w sprzeczności z etyką i prawnym obowiązkiem wykonywania zawodu lekarza zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej.

ILADS – kontrowersje

Międzynarodowe Towarzystwo Boreliozy i Chorób z Nią Powiązanych (ang. International Lyme and Associated Diseases Society, ILADS,) to organizacja zajmująca się badaniami, edukacją oraz leczeniem boreliozy. Podejście ILADS do diagnozowania i leczenia tej choroby różni się od standardów medycznych i budzi kontrowersje. Metoda ILADS opiera się na wytycznych diagnostycznych i terapeutycznych, które odbiegają od klasycznych zaleceń medycznych.

Pierwszym kontrowersyjnym aspektem jest elastyczność i wydłużenie okresu leczenia antybiotykami, nawet po zaniknięciu objawów. ILADS promuje długotrwałe terapie antybiotykowe, podczas gdy inne organizacje medyczne zalecają krótsze okresy leczenia. To rodzi obawy dotyczące nadmiernego stosowania antybiotyków, a co za tym idzie – ryzyka wystąpienia działań niepożądanych.

Kontrowersje wynikają również z braku powszechnie uznanych i standaryzowanych protokołów terapeutycznych w boreliozie, co prowadzi do sporów dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowanych praktyk terapeutycznych.

Wszystkie te różnice w podejściu do diagnostyki i leczenia boreliozy pomiędzy ILADS a innymi organizacjami medycznymi prowadzą do kontrowersji, ponieważ nie ma jednomyślności co do najbardziej skutecznych, bezpiecznych i dowodowych metod leczenia tej choroby.

Stanowisko CDC wobec ILADS

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) oraz inne organizacje i towarzystwa medyczne wyrażają sprzeciw wobec metodyki ILADS. Uważają, że długotrwałe leczenie antybiotykami może być niebezpieczne, nie jest odpowiednio poparte dowodami naukowymi i przekracza obecne standardy leczenia boreliozy. To powoduje główne spory i kontrowersje między różnymi ośrodkami medycznymi.

Opracowano na podstawie: https://nil.org.pl/aktualnosci/8140-rada-ekspertow-nil-przeciwna-stosowaniu-metody-ilads-w-leczeniu-boreliozy%C2%A0