Czego szukasz?

Borelioza
Wróć
Wróć
test text

Znajdź laboratorium

Diagnostyka neuroboreliozy

Neuroborelioza jest szczególną postacią boreliozy, w przebiegu której dochodzi do zakażenia układu nerwowego. Objawy neurologiczne pojawiają się u około 10–20% nieleczonych pacjentów przechodzących boreliozę. Symptomy neurologiczne ujawniają się zazwyczaj w ciągu 1–12 tygodni (najczęściej 4–6) po ukłuciu przez kleszcza. Neuroborelioza może wystąpić zarówno we wczesnej, jak i w późnej fazie boreliozy z Lyme i dotyczy ośrodkowego oraz obwodowego układu nerwowego. Rozpoznanie neuroboreliozy może być skomplikowane ze względu na różnorodność objawów neurologicznych oraz konieczność wykluczenia innych schorzeń.

Jakie badania wykonuje się w diagnostyce neuroboreliozy?

Diagnostyka neuroboreliozy opiera się na badaniach laboratoryjnych, diagnostyce obrazowej i obserwacji klinicznej. W przypadku neuroinfekcji, takich jak neuroborelioza, dochodzi do produkcji przeciwciał w ośrodkowym układzie nerwowym (OUN). Termin „wewnątrzoponowa synteza przeciwciał” odnosi się do sytuacji, w której następuje produkcja przeciwciał anty-Borrelia w obrębie opon mózgowo-rdzeniowych. Potwierdzenie tego rodzaju syntezy przeciwciał jest jednym z kluczowych kryteriów diagnostycznych neuroboreliozy.

Diagnostyka i rozpoznanie neuroboreliozy są zatem bardziej skomplikowane niż diagnostyka boreliozy i wymagają hospitalizacji. Od pacjenta pobiera się próbki płynu mózgowo-rdzeniowego (PMR) i surowicy. Ważne, aby obie próbki pobrane były tego samego dnia (najlepiej w ciągu 1 godziny). W kryteriach rozpoznania neuroboreliozy zaleca się oznaczenie współczynnika PMR/surowica, którego odpowiednio wysoka wartość wskazuje na wewnątrzoponową syntezę przeciwciał.