Czego szukasz?

Alergie
Wróć
Wróć
test text

Znajdź laboratorium

Identyfikacja reakcji krzyżowych – cz. 2: Klasyczne testy serologiczne II

Utworzone przez Michał Podkalicki
Absorbent CCD Czytanie zajmuje ok. 1 min
Czytanie zajmuje ok. 1 min
Spis treści:

Istnieje metoda, która pozwala stwierdzić, czy wykryte przeciwciała anty-CCD wpłynęły w jakikolwiek sposób na wynik testu serologicznego. Taką możliwość daje EUROIMMUN anty-CCD Absorbent.

W przypadku wykrycia przeciwciał anty-CCD w teście alergologicznym można wykonać drugie badanie, w którym używa się anty-CCD Absorbentu, zawierającego reszty CCD przyłączone do specjalnych cząsteczek. Podczas preinkubacji surowicy pacjenta z anty-CCD Absorbentem wszystkie przeciwciała anty-CCD zostaną związane, dlatego nie zareagują one z resztami CCD alergenów na pasku testowym. Po absorpcji przeciwciał anty-CCD możliwe są trzy sytuacje:

  • uzyskanie takiego samego stężenia specyficznych przeciwciał jak w próbce pierwotnej, co oznacza, że przeciwciała anty-CCD nie wpłynęły na wynik
  • uzyskanie niższego stężenia specyficznych przeciwciał, czyli przeciwciała anty-CCD zawyżyły pozytywny wynik dla danego alergenu
  • uzyskanie wyniku negatywnego specyficznych przeciwciał, co oznacza, że wynik badania próbki pierwotnej był fałszywie pozytywny – spowodowany obecnością przeciwciał anty-CCD, a nie specyficznych dla alergenu IgE