Czego szukasz?

Alergie
Wróć
Wróć
test text

Znajdź laboratorium

Identyfikacja reakcji krzyżowych – cz. 1: Klasyczne testy serologiczne I

Utworzone przez Michał Podkalicki
CCD Czytanie zajmuje ok. 3 min
Czytanie zajmuje ok. 3 min
Spis treści:

Dużą pomoc przy ocenie wyniku klasycznego testu serologicznego stanowi obecność na pasku testowym tzw. markera CCD. Posiadają go wszystkie profile alergologiczne EUROLINE, niezależnie od składu alergenowego. Jest to pasmo, które wykrywa we krwi pacjenta przeciwciała (anty-CCD) przeciwko węglowodanowym strukturom niektórych alergenów pochodzenia roślinnego: warzyw, owoców oraz pyłku traw i drzew, a także zwierzęcego: roztoczy oraz jadów owadów błonkoskrzydłych: pszczoły, osy i szerszenia.

Przeciwciała anty-CCD nie mają znaczenia klinicznego, ponieważ nie są zdolne do uwolnienia z komórek układu odpornościowego histaminy – substancji odpowiedzialnej za główne objawy alergii, np. świąd, obrzęk i zaczerwienienie skóry, kichanie, łzawienie oczu, zatkanie nosa, jednakże wykryte w profilu alergologicznym mogą wpłynąć na wynik testu serologicznego.

W przypadku rzeczywistej alergii na dany alergen mogą zawyżyć wynik, czyli otrzymamy wynik w wyższej klasie, niż w rzeczywistości jesteśmy uczuleni. Wyższa klasa przeciwciał (standardowo w alergologii stosowana jest skala EAST: 0–6) świadczy o większym prawdopodobieństwie wystąpienia objawów u pacjenta.

W przypadku braku alergii na dany alergen przeciwciała anty-CCD mogą spowodować wystąpienie tzw. wyniku fałszywie dodatniego, czyli w rzeczywistości pacjent nie jest uczulony na dany alergen i powinien otrzymać wynik w klasie 0–1.

Częstym błędem przy ocenie wyniku z pozytywnymi przeciwciałami anty-CCD jest „odejmowanie” uzyskanej dla nich klasy od wyników dla poszczególnych alergenów. Jest to niewłaściwe podejście, ponieważ nie wiemy, ani czy przeciwciała anty-CCD w ogóle związały się do danego pasma alergenowego i spowodowały zawyżenie wyniku dodatniego lub uzyskanie wyniku fałszywie dodatniego w przypadku braku alergii, ani ile przeciwciał mogło się związać. Z tego powodu ocenę przeciwciał anty-CCD traktujemy raczej jakościowo (obecne – nieobecne) niż ilościowo.

W przypadku obecności przeciwciał anty-CCD należy zwrócić szczególną uwagę, jeśli uzyskujemy bardzo dużo dodatnich wyników w obrębie alergenów zawierających struktury CCD (wymienione wyżej), a także kiedy nie obserwujemy objawów alergii po codziennym kontakcie z danym alergenem, który w teście serologicznym wyszedł pozytywny, i odwrotnie: kiedy nie jesteśmy narażeni na kontakt z takim alergenem (np. lateks, na który są zwykle uczuleni pracownicy służby zdrowia).