Czego szukasz?

Zakażenia dróg oddechowych
Wróć
Wróć
test text

Znajdź laboratorium

Niewystarczająca czułość szybkich testów kasetkowych

Utworzone przez Aleksandra Świgut
Niewystarczająca czułość szybkich testów kasetkowych Czytanie zajmuje ok. 3 min
Czytanie zajmuje ok. 3 min
Spis treści:

Choroba COVID-19 szybko rozprzestrzenia się na całym świecie. Zdecydowana większość zakażonych ma łagodne objawy podobne do grypy lub przeziębienia, a część przechodzi chorobę bezobjawowo. Identyfikacja nosicieli wirusa jest istotna – m.in. umożliwia śledzenie kontaktów i ochronę tych, którzy są szczególnie narażeni na ciężki przebieg COVID-19.

Jak wygląda diagnostyka zakażeń SARS-CoV-2?

Według wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) do diagnostyki zakażeń SARS-CoV-2 należy stosować testy oparte o metodę RT-PCR, które wykrywają w badanej próbce genom koronawirusa. Wykonanie tego rodzaju badań wiąże się z pracochłonną i czasochłonną procedurą. Długi czas oczekiwania na wynik oraz wysokie koszty testów RT-PCR utrudniają wykonywanie testów genetycznych na szeroką skalę. W związku z tym poszukuje się alternatywnych i szybszych metod. W jednym z przeprowadzonych projektów naukowych oceniano przydatność testów kasetkowych do stosowania w badaniach przesiewowych.

Czym są szybkie testy kasetkowe?

Testy kasetkowe oparte są na analizie immunochromatograficznej (ang. lateral-flow immunochromatographic assay) i często nazywane są szybkimi testami diagnostycznymi (ang. rapid diagnostic tests). Na rynku dostępne są systemy testowe do jakościowej oceny przeciwciał w klasie IgG/IgM anty-SARS-CoV-2, które zawierają znakowane złotem antygeny SARS-CoV-2. Do wykonania testów niezbędna jest niewielka ilość krwi pozyskana z ukłucia palca. Rezultat badania odczytuje się po kilkunastu (15–20) minutach.

Czy testy kasetkowe są odpowiednie do badań przesiewowych?

Do oceny zastosowania testów kasetkowych w diagnostyce przesiewowej w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 wykorzystano próbki od 39 losowo wybranych osób z jednego z centrów badań przesiewowych COVID-19. Każda z osób miała wykonane dla porównania wyników dwa testy – test RT-PCR oraz szybki test kasetkowy, który wykrywał przeciwciała w klasach IgG i IgM jednocześnie. Analizowano także wyniki 10 pacjentów, u których wcześniej wykryto infekcję SARS-CoV-2. W badaniu RT-PCR 22 spośród 49 osób uzyskały wynik pozytywny. Natomiast szybki test kasetkowy wykrył tylko 8 pozytywnych przypadków (czułość: 36,4%). Spośród 27 negatywnych wyników uzyskanych w badaniu RT-PCR 24 wyniki pokryły się w teście kasetkowym (swoistość: 88,9%).

Ocena szybkich testów kasetkowych wskazuje, że system ten ma niską czułość. Autorzy badań zalecają, aby nie stosować szybkich testów kasetkowych do badań przesiewowych.

Opracowano na podstawie: Dohla M. i wsp., Rapid point-of-care testing for SARS-CoV-2 in a community screening setting shows low sensitivity, Public Health, https://doi.org/10.1016/j.puhe.2020.04.009.