Czego szukasz?

Neurologia
Wróć
Wróć
test text

Znajdź laboratorium

Co odróżnia chorobę Devica od stwardnienia rozsianego? [HD]

Utworzone przez Katarzyna Buska-Mach
Okładka filmu o tajemnicach autoimmunizacji Czytanie zajmuje ok. 1 min
Czytanie zajmuje ok. 1 min
Spis treści:

Choroba zapalna nerwów wzrokowych i rdzenia kręgowego (NMO) jest rzadkim schorzeniem o podłożu autoimmunizacyjnym, nazywanym wcześniej chorobą Devica. Na początkowym etapie stwardnienie rozsiane (SM) i NMO mają niemal identyczny przebieg. Ponieważ NMO oraz SM wymagają odmiennego leczenia, prawidłowa diagnostyka różnicowa jest kluczowa w doborze właściwej terapii. Istotną cechą odróżniającą te schorzenia jest występowanie w surowicy pacjentów z NMO przeciwciał klasy IgG przeciwko akwaporynie 4 (anty-AQP4).