Czego szukasz?

Celiakia
Wróć
Wróć
test text

Znajdź laboratorium

Celiakia – poznaj odpowiedzi na pytania najczęściej zadawane przez pacjentów

Czy celiakia jest uleczalna?

Celiakia to choroba na całe życie. Jedyną formą terapii jest przestrzeganie ścisłej diety bezglutenowej. Nawet w przypadku ustąpienia objawów należy dożywotnio przestrzegać zaleceń dietetycznych. Wprowadzenie choćby niewielkich ilości glutenu może spowodować nawrót choroby i ponowne wystąpienie objawów.

Czy celiakia zawsze ujawnia się w dzieciństwie?

Celiakia może ujawnić się w każdym wieku. Najwięcej zachorowań na celiakię obserwuje się do 5. roku życia oraz między 40. a 60. rokiem życia.

Czy dieta bezglutenowa jest wystarczającą formą terapii celiakii?

Bezwzględna dieta bezglutenowa (ang. gluten-free diet, GFD) jest jedyną formą terapii celiakii, a także utrzymania kontroli nad niepożądanymi objawami oraz zapobiegania długoterminowym powikłaniom.

Czy w przypadku podejrzenia celiakii należy od razu wprowadzić dietę bezglutenową?

Dietę bezglutenową należy wprowadzić dopiero po przeprowadzeniu diagnostyki przez gastroenterologa. Po wykluczeniu glutenu z jadłospisu spada poziom przeciwciał związanych z celiakią. Brak glutenu w diecie przed wykonaniem badań serologicznych i histopatologicznych może wpłynąć na wynik i spowodować, że będzie on fałszywie negatywny.

Czy warto wykonać badanie diagnostyczne w kierunku celiakii u dzieci rodziców chorych na celiakię?

U krewnych pierwszego stopnia (rodzice, dzieci, rodzeństwo) osób chorych na celiakię warto wykonać w pierwszej kolejności badania genetyczne. W przypadku wyniku ujemnego możemy z 99% prawdopodobieństwem powiedzieć, że dana osoba nigdy nie zachoruje na celiakię. W tej grupie pacjentów nie ma potrzeby wykonywania przesiewowych badań serologicznych w kierunku celiakii w przyszłości.

Czy wykonywać badania serologiczne u osób bez objawów, ale z pozytywnym wynikiem testu genetycznego?

Jeśli ktoś ma predyspozycję genetyczną, niezależnie od objawów, powinien być objęty serologicznymi badaniami przesiewowymi. Diagnostykę serologiczną najlepiej powtarzać co 2–3 lata.

Czy możemy na 100% powiedzieć, że jeżeli ktoś nie jest predysponowany genetycznie, to nie zachoruje na celiakię?

Istnieją rzadkie przypadki osób ze zdiagnozowaną celiakią bez alleli HLA-DQ2 i DQ8. Gdy badanie genetyczne wypada negatywnie, a w surowicy tego pacjenta stwierdza się charakterystyczne dla celiakii przeciwciała i badanie histopatologiczne potwierdza typowe dla celiakii zmiany – taki pacjent powinien mieć powtórnie wykonaną biopsję i badania serologiczne (po odpowiednim czasie), żeby sprawdzić, czy pod wpływem diety bezglutenowej cofnęły się zmiany chorobowe.

Ile kosztuje badanie genetyczne w kierunku celiakii?

Koszt badania genetycznego w kierunku celiakii jest indywidualnie ustalany przez poszczególne laboratoria. Aby uzyskać dokładne informacje na temat kosztów, zaleca się bezpośredni kontakt z wybraną placówką medyczną. W celu znalezienia najbliższego laboratorium można skorzystać z wyszukiwarki laboratoriów widocznej na górze strony.

Co stanowi materiał do badania genetycznego w kierunku celiakii?

Badanie genetyczne w kierunku celiakii można wykonać z próbki krwi lub z wymazu z policzka. Wybór materiału do badania nie ma wpływu na wiarygodność wyniku. Przy wyborze materiału do badania należy kierować się własną wygodą. Niektórzy pacjenci mogą mieć trudności z pobraniem krwi żylnej lub odczuwać strach przed pobraniem krwi. Pobranie wymazu z policzka jest bezinwazyjne i bezbolesne dla pacjenta, ale co najmniej 2 h przed pobraniem wymazu należy stosować się do specjalnych zaleceń: nie pić, nie jeść, nie żuć gumy, nie myć zębów, nie palić papierosów oraz nie korzystać ze smoczka w przypadku dzieci.

Jak przygotować się do badania genetycznego w kierunku celiakii?

Przed pobraniem próbki krwi nie trzeba być na czczo ani stosować się do specjalnych zaleceń. Z kolei w przypadku pobrania wymazu z policzka zaleca się co najmniej 2 h przed pobraniem nie pić i nie jeść oraz unikać żucia gumy, mycia zębów i palenia papierosów. W przypadku dzieci w tym czasie należy także zrezygnować z korzystania ze smoczka.