Czego szukasz?

Celiakia
Wróć
Wróć
test text

Znajdź laboratorium

Co to jest celiakia?

Celiakia (ang. coeliac disease, CD), znana również jako choroba trzewna lub enteropatia glutenozależna, to jedna z najczęstszych chorób o podłożu autoimmunizacyjnym. Polega na trwałej nietolerancji glutenu, występującej u osób z predyspozycjami genetycznymi. Spożycie glutenu prowadzi u nich do uszkodzenia błony śluzowej jelita cienkiego, co skutkuje zanikiem kosmków jelitowych.

Dotychczas celiakia kojarzona była jako choroba wieku dziecięcego. Obecnie wiadomo, że może występować w każdym wieku, zarówno u dzieci, jak i u dorosłych. Około 60% przypadków rozpoznawanych jest u dorosłych, z czego 15–20% to osoby powyżej 60. roku życia.

Czym jest gluten?

Gluten jest zapasowym białkiem roślinnym występującym w ziarnach zbóż: pszenicy, życie, jęczmieniu i owsie. Składa się z mieszaniny białek roślinnych, głównie gliadyny i gluteniny (rodzaj glutelin), które są czynnikiem przyczyniającym się do rozwoju celiakii u osób genetycznie predysponowanych. Odpowiednikami gliadyny w pozostałych zbożach są sekalina w życie i hordeina w jęczmieniu.

Jakie czynniki wpływają na rozwój celiakii?

Wyróżnia się następujące czynniki wpływające na rozwój celiakii:

  • egzogenny – spożycie glutenu w diecie
  • endogenny – obecność autoantygenu (transglutaminaza tkankowa, tTG)
  • genetyczny – tzw. haplotyp celiakalny; brak haplotypu celiakalnego HLA-DQ2 i HLA-DQ8 wyklucza zachorowanie na celiakię