Czego szukasz?

Ciąża i niepłodność
Wróć
Wróć
test text

Znajdź laboratorium

10 powodów uszkodzenia słuchu u noworodków

Utworzone przez Katarzyna Buska-Mach
ucho noworodka Czytanie zajmuje ok. 3 min
Czytanie zajmuje ok. 3 min
Spis treści:

Cytomegalia to choroba wywoływana zakażeniem wirusem cytomegalii (CMV). Cytomegalia jest szczególnie niebezpieczna w ciąży, gdyż może powodować wady rozwojowe płodu, a nawet doprowadzić do poronienia. Najgroźniejsze dla rozwoju dziecka są zakażenia na początku ciąży oraz występujące u matki po raz pierwszy.

Cytomegalia wrodzona – skutki

Jedynie 10% dzieci po urodzeniu ma objawy choroby, takie jak małogłowie, ograniczenie wzrostu, powiększenie wątroby, żółtaczka. W pozostałych przypadkach (80–90%) wady mogą ujawniać się u dziecka po wielu miesiącach, a nawet latach po urodzeniu. Niezależnie od obrazu klinicznego, cytomegalia wrodzona wiąże się z ryzykiem nieprawidłowego rozwoju neurologicznego, zaburzeń widzenia, niedosłuchu czy nawet utraty słuchu (ang. Sensineural Hearing Loss, SNHL).

Badania przesiewowe słuchu

Badania przesiewowe słuchu u noworodków są badaniami profilaktycznymi, mającymi na celu wykrycie choroby we wczesnym jej stadium, by jak najszybciej zastosować właściwe leczenie. W Polsce, od 2002 roku, dzięki działaniom Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wdrożono program powszechnych badań przesiewowych słuchu u noworodków.

Dzieci z nieprawidłowym wynikiem badania przesiewowego oraz  dzieci, u których stwierdzono obecność czynników ryzyka uszkodzenia słuchu kierowane są do ośrodków, w których wykonywane są dalsze badania diagnostyczne. Dzieci, u których istnieje ryzyko późniejszego ujawnienia się niedosłuchu pozostają pod okresową kontrolą tak długo, jak długo istnieje zagrożenie.

Powody uszkodzenia słuchu

U około 50% noworodków z uszkodzonym słuchem, przyczyną zaburzeń jest nieznana lub niemożliwa do ustalenia. W 25% przypadków przyczyną utraty słuchu mogą być czynniki genetyczne. Należy jednak pamiętać, że genetycznie uwarunkowane uszkodzenie słuchu jest w większości przypadków recesywne. 90% dzieci urodzonych z wadą słuchu ma słyszących rodziców. Oznacza to, że u pozostałych 25% noworodków utrata słuchu może być związana z takimi znanymi czynnikami ryzyka jak:

  • zakażenie wewnątrzmaciczne, na przykład wirusem cytomegalii
  • inne nieprawidłowości, takie jak wada wzrokowa budowy twarzoczaszki
  • masa urodzeniowa poniżej 1500 g
  • wentylacja mechaniczna dłuższa niż 5 dni
  • hiperbilirubinemia (żółtaczka)
  • leki ototoksyczne
  • bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
  • niska punktacja Apgar (0-4 w pierwszej minucie, 0-6 w piątej) (1)

Jeżeli występuje którykolwiek z wymienionych czynników ryzyka, słuch dziecka powinien zostać jak najszybciej zbadany, a jeśli występuje kilka czynników, badanie powinno być powtarzane co sześć miesięcy do ukończenia przez dziecko trzeciego roku życia.

Opracowano na podstawie: http://www.sluch.ump.edu.pl/teksty.php?plik=dla_rodzicow/6_co_powoduje.php