Czego szukasz?

Neurologia
Wróć
Wróć
test text

Znajdź laboratorium

Podostra neuropatia czuciowa

Utworzone przez Katarzyna Buska-Mach
Mężczyzna patrzący w mikroskop Czytanie zajmuje ok. 2 min
Czytanie zajmuje ok. 2 min
Spis treści:

Podostra neuropatia czuciowa (ang. subacute sensory neuronopathy, SSN) to choroba, którą można zaliczyć do tzw. neurologicznych zespołów paranowotworowych. Jej rozwój wiąże się z pierwotnym zniszczeniem czuciowej komórki nerwowej. Przebieg schorzenia ma zwykle charakter podostry (przebiegający bez gwałtownych objawów). Choroby paranowotworowe to takie, u których podłoża leży rozwijający się nowotwór. Również w przypadku podostrej neuropatii czuciowej objawy choroby nawet o ponad 4 miesiące wyprzedzają rozpoznanie pierwotnego nowotworu.

Podostra neuropatia czuciowa – objawy

Podostra neuropatia czuciowa może się wiązać z objawami takimi jak:

  • wieloogniskowe lub asymetryczne zaburzenia czucia
  • dolegliwości bólowe w obrębie kończyn górnych, czasem także twarzy i tułowia
  • zaburzenia chodu
  • u części chorych – obniżenie napięcia mięśniowego i zaniki mięśniowe
  • zaburzenia autonomiczne – często niedrożność rzekoma jelit

Podostra neuropatia czuciowa – badania

Oprócz obserwacji objawów występujących u pacjenta do postawienia diagnozy przydatne są różnorakie badania. Wśród nich można wymienić elektromiografię oraz badania laboratoryjne płynu mózgowo-rdzeniowego i surowicy.

Przeciwciała antyneuronalne

Jednym z parametrów oznaczanych w surowicy i/lub płynie mózgowo-rdzeniowym są autoprzeciwciała, czyli białka produkowane przez układ immunologiczny. Neurologiczne zespoły paranowotworowe są zaburzeniami autoimmunizacyjnymi, czyli takimi, w których układ immunologiczny zaczyna atakować i niszczyć komórki własnego organizmu. Towarzyszy temu produkcja przeciwciał przeciwko komórkom nerwowym, czyli tak zwanych przeciwciał antyneuronalnych.

Najczęściej wykrywane przeciwciała antyneuronalne u chorych cierpiących na podostrą neuropatię czuciową to:

  • anty-Hu
  • anty-amfifizyna
  • anty-Ma2

Podostra neuropatia czuciowa – powiązane nowotwory

Podostra neuropatia czuciowa często towarzyszy nowotworom złośliwym jajnika, a także nowotworom złośliwym piersi, niedrobnokomórkowemu rakowi płuc oraz chłoniakom.