Czego szukasz?

Neurologia
Wróć
Wróć
test text

Znajdź laboratorium

Choroba Alzheimera: 3 powody, dla których kobiety chorują częściej niż mężczyźni

Utworzone przez Katarzyna Buska-Mach
Starsza kobieta Czytanie zajmuje ok. 3 min
Czytanie zajmuje ok. 3 min
Spis treści:

Według danych z 2015 roku aż 46,8 miliona osób na całym świecie cierpi obecnie na chorobę Alzheimera. Zdecydowaną większość, bo aż 2/3 tej grupy, stanowią kobiety. Po 65. roku życia 1 na 6 kobiet w porównaniu do 1 na 11 mężczyzn zapadają na ten rodzaj demencji. I choć różnice w rozkładzie płci wśród osób chorych są znaczące, a wiedza na temat mechanizmów leżących u podłoża choroby stale wzrasta, w dalszym ciągu pozostaje niejasne, dlaczego to właśnie kobiety częściej zapadają na chorobę Alzheimera.

Choroba Alzheimera – przyczyny

Choroba Alzheimera jest spowodowana odkładaniem się w mózgu 2 rodzajów białek: beta-amyloidu i białka tau. Pierwsze gromadzi się w przestrzeniach między komórkami nerwowymi, tworząc blaszki starcze. Natomiast drugie odkłada się w samych neuronach. Konsekwencją jest zaburzenie funkcjonowania neuronów w mózgu. Neurony ulegają degeneracji i z czasem obumierają, doprowadzając stopniowo do wystąpienia objawów alzheimerowskich.

Choroba Alzheimera a płeć

Wydaje się, że rola płci ma duże znaczenie dla patogenezy i przebiegu choroby Alzheimera. Kobiecy mózg jest prawdopodobnie bardziej podatny na rozwój zaburzenia, co sprawia, że kobiety nie tylko częściej chorują, ale wykazują też szersze spektrum zaburzeń zachowania. Również zaburzenia poznawcze mają u kobiet ostrzejszy przebieg. Co ciekawe, schorzenia współwystępujące, które zwiększają ryzyko zapadnięcia na chorobę Alzheimera, również oddziałują odmiennie w zależności od płci. Przykładowo dla kobiet czynnikiem ryzyka jest współwystępująca depresja, dla mężczyzn natomiast udar mózgu.

Choroba Alzheimera – predyspozycje

Także oddziaływanie czynników genetycznych predysponujących do rozwoju choroby Alzheimera pozostaje zależne od płci. Jednym z najistotniejszych jest allel ε4 genu kodującego białko apolipoproteinę E.

Apolipoproteina E, występująca w ośrodkowym układzie nerwowym, jest zaangażowana w metabolizm cholesterolu i trójglicerydów, odpowiadając za ich transport i równowagę. Jej właściwa funkcja jest strategiczna dla przeciwdziałania miażdżycy. Apolipoproteina E może występować w 3 różnych formach: APOE2, APOE3 i APOE4. Która z nich powstaje u danej osoby, zależy od wariantu (polimorfizmu) posiadanego genu ApoE: ɛ2, ɛ3 i ɛ4.

Okazuje się, że obecność allelu ε4 stanowi dużo większe ryzyko rozwoju choroby u kobiet. Z kolei allel ε2 tego samego genu, który wykazuje działanie neuroprotekcyjne, również oddziałuje inaczej u obydwu płci, tym razem ma istotniejszy wpływ w przypadku mężczyzn. Innymi słowy, allel o działaniu niekorzystnym jest bardziej niekorzystny dla kobiet, a allel mający właściwości chroniące działa skuteczniej u mężczyzn.